Lampang Resort (ลำปางรีสอร์ท)

งานเช้า ราคาเริ่มต้น ฿30,000

ตอนเย็น ราคาเริ่มต้น ฿30,000

1 พื้นที่ในอาคาร 200 คน

4 พื้นที่นอกอาคาร 500, 500, 1600 คน

339 หมู่ 1 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000, Lampang
+66 63 209 2925
+66 54 209 666
https://www.facebook.com/lampangresort054209666/
http://www.lampangresort.com/
lampangresort@hotmail.com
@centerwedding
สถานที่จัดงานแต่งงาน