Loei Palace Hotel (โรงแรมเลยพาเลซ)

ตอนเย็น ราคาเริ่มต้น ฿350

2 พื้นที่ในอาคาร 50, 300 คน

1 พื้นที่บริเวณสระน้ำ 60 คน

167/4 ถนนเจริญรัฐ อำเภอเมือง เลย 42000, Loei
+66 42 815 668
https://www.facebook.com/loeipalacehotel/
https://www.mosaic-collection.com/loeipalace/
reservations@loei-palace.com
@Centerwedding
สถานที่จัดงานแต่งงาน