Hotel Sib-Lan Buri Resort (โรงแรม สิบล้านบุรี รีสอร์ท แม่ฮ่องสอน)

ตอนเย็น ราคาเริ่มต้น ฿300

2 พื้นที่ในอาคาร 50, 100 คน

1 พื้นที่นอกอาคาร 400 คน

1 พื้นที่บริเวณสระน้ำ 60 คน

285 หมู่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000, Mae Hong Son
+66 53 620 653
https://www.facebook.com/Golden-Pai-Suite-Resort-563981860668504/
http://www.goldenpairesort.com/
goldenpaihtl@cscoms.com
@Centerwedding
สถานที่จัดงานแต่งงาน