โซลเมท สตูดิโอ

ช่างภาพ, นครศรีธรรมราช

+66 84 240 6078

ถนนปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช
+66842406078
+66909938080
https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%97-%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%AD-881753715277865/