พัทยา, ชลบุรี

Royal Cliff Grand Hotel (รอยัล คลิฟ แกรนด์ โฮเต็ล) - สถานที่จัดงานแต่งงานในพัทยา, ชลบุรี

เหมาะสำหรับ
งานทั้งหมด
งานแต่งงาน
งานเลี้ยงปีใหม่
งานแต่งพิธีเช้า
พิธีฉลองมงคลสมรสตอนเย็น
พิธีแต่งงานแบบตะวันตก
งานหมั้น
งานเลี้ยงวันเกิด
งานพรอม
ปาร์ตี้สำหรับเด็ก
เพิ่มเติม 9
13 พื้นที่ในอาคาร, 2 พื้นที่นอกอาคาร และ 1 พื้นที่ในอาคาร + นอกอาคาร
Beachfront
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่นอกอาคาร
ความจุแบบยืน
80 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
60 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
30 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,650/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,650/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
On The Lawn
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
200 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
200 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
80 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,650/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,650/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Royal Summit Chamber A & Royal Summit Chamber B
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
900 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
600 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
200 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,650/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,650/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Orchid Ballroom A & Orchid Ballroom B
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
350 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
250 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
200 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,650/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,650/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Head of State Chamber
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
500 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
400 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
200 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,650/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,650/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Panorama Restaurant & Bar
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
250 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
150 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
80 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,650/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,650/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Maharani Restaurant & Bar
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
40 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
40 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
14 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,650/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,650/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Royal Grilled Room & Wine Cellar
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
80 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
80 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
12 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,650/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,650/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Breezeo
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
120 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
120 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
80 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,650/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,650/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Huang Chao Restaurant
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
100 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
100 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
40 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,650/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,650/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Chamu Restaurant & Bar
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
30 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
30 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
20 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,650/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,650/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Terrace at Caprice
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
30 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
26 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
20 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,650/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,650/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Sunset Terrace Lobby & Bar
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
80 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
50 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
30 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,650/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,650/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
The Bar at Royal Cliff Beach Hotel
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
30 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
20 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
15 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,650/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,650/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Royal Wing Pool I
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่นอกอาคาร
ความจุแบบยืน
140 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
110 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
80 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,650/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,650/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Beach Infinity Pool II &Sky Aquarium
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร + นอกอาคาร
ความจุแบบยืน
150 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
100 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
80 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,650/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,650/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
คำอธิบาย

โรงแรมรอยัล คลิฟ แกรนด์ โฮเต็ล (Royal Cliff Grand Hotel)

เป็นโรงแรมขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 120 ไร่ ติดหาด และอยู่ใกล้กรุงเทพด้วยการขับรถเพียง 2 ชั่วโมงเท่านั้น ที่โรงแรมแห่งนี้แขกผู้เข้าพักนอกจากจะได้หนีร้อนเมืองกรุงไปพักผ่อนริมทะเลพัทยาแล้วยังได้รับการบริการสุดประทับใจ ในบรรยากาศอันเงียบสงบเสมือนพักผ่อนอยู่ที่บ้านอีกด้วย เพราะโรงแรมรอยัล คลิฟ แกรนด์ โฮเต็ล แห่งนี้มีพื้นที่ขนาดใหญ่ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและกิจกรรมภายในโรงแรมมากมายเรียกว่าเป็นอาณาจักรที่ลงตัวมากเพราะเปิดให้บริการมากว่า 40 ปีแต่ก็ยังเป็นอีกหนึ่งโรงแรมชื่อดังแห่งเมืองพัทยาที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างเลือกเข้ามาใช้บริการกันอย่างเนืองแน่นตลอดทั้งปีเลยทีเดียว

ที่โรงแรมรอยัล คลิฟ แกรนด์ โฮเต็ล แห่งนี้เป็นหนึ่งในเครือกลุ่มธุรกิจโรงแรมรอยัล คลิฟ ที่สร้างมาในคอนเซ๊ปต์ความหรูหราแบบมีระดับ โดยโรงแรมแห่งนี้มีขนาดใหญ่ดูหรูหรา โอ่อ่า สร้างด้วยสไตล์โมเดิร์นคอนเทมโพรารี่ที่ให้กลิ่นอายแบบไทยๆ ด้วยสถาปนิกชื่อดัง เปิดให้บริการห้องพักให้เลือกมากถึง 6 แบบ ทั้งแบบมินิ สวีท พลัส, ซันไรซ์วิว, มินิ สวีท พลัส ซีวิว, โอเชี่ยน ดีลักซ์, สวีท 1 ห้องนอนและห้องพักแบบไทยโมเดิร์นธีม ซึ่งห้องพักทุกห้องมีขนาดกว้างขวาง ตบแต่งได้อย่างประณีตด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้ผสานความเป็นไทย โดยภายในห้องพักทุกห้องสามารถเปิดโล่งเพื่อรับลมทะเลและบรรยากาศสดชื่นจากสวนธรรมชาติช่วยเพิ่มความรู้สึกผ่อนคลายให้แขกผู้เข้าพักได้เป็นอย่างดี และนอกจากห้องพักหลากหลายที่ทุกท่านสามารถเลือกได้ด้วยตัวคุณเองแล้ว

ที่โรงแรมแห่งนี้ยังรายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายภายในโรงแรม ทั้งเค้าเตอร์เซอร์วิสตลอด 24 ชั่วโมง สระว่ายน้ำกลางแจ้งริมทะเล ฟิตเนสเซ็นเตอร์ บริการนวดสปา พื้นที่ออกกำลังกายยอดนิยมสำหรับแขกผู้เข้าพักทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งทั้งหมดนี้คือบริการคุณภาพที่โรงแรมรอยัล คลิฟ แกรนด์ โฮเต็ล (Royal Cliff Grand Hotel) เตรียมพร้อมไว้ให้บริการสำหรับแขกผู้เข้าพักทุกท่าน

และนอกจากมนต์เสน่ห์ของห้องพักที่มีระเบียงชมทะเลพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่เตรียมพร้อมไว้บริการนักท่องเที่ยว ที่โรงแรมรอยัล คลิฟ แกรนด์ โฮเต็ล (Royal Cliff Grand Hotel) แห่งนี้ยังเป็นสถานที่จัดงานวิวาห์สุดโรแมนติก ท่ามกลางกลิ่นไอทะเลและลมอ่อนๆของต้นไม้น้อยใหญ่ที่รายล้อมรอบตัวโรงแรม โดยโรงแรมแห่งนี้ให้บริการจัดงานแต่งงานแบบครบวงจรแบบไทยและแบบตะวันตก Western wedding โดยในแพคเกจดังกล่าวทางโรงแรมจะเป็นผู้ประดับตกแต่งสถานที่ ทั้งซุ้มแลกคำสาบานสุดโรแมนติก ซุ้มดอกไม้สำหรับถ่ายรูป โต๊ะเก้าอี้สำหรับพิธีการและแขกพร้อมทั้งบริการเค้กแต่งงานตามรูปแบบที่บ่าวสาวเลือก โดยทางโรงแรมมีทีมงานมากคุณภาพคอยเป็นที่ปรึกษาและร่วมออกแบบงานแต่งงานที่สุดแสนพิเศษสำหรับคุณ ดังนั้นด้วยคุณภาพและการบริการระดับ 5 ดาวเหล่านี้ โรงแรมรอยัล คลิฟ แกรนด์ โฮเต็ล (Royal Cliff Grand Hotel) จึงเป็นสถานที่จัดงานแต่งงานสุดโรแมนติกแห่งหนึ่งในเขตพัทยา

สถานที่จัดงานเลี้ยง

โรงแรมรอยัล คลิฟ แกรนด์ โฮเต็ล (Royal Cliff Grand Hotel) เป็นผู้ให้บริการจัดงานแต่งงานในสไตล์ Western wedding แบบครบวงจรโดยคู่บ่าวสาวสามารถเลือกจัดงานได้ 2 สถานที่คือ

• Lawn : ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นสถานที่ outdoor ให้บริการจัดงานแต่งงานบนพื้นที่ชายหาดส่วนตัวบริเวณด้านหน้าของโรงแรม พื้นที่บริเวณนี้มีบรรยากาศโรแมนติก โดยมีฉากหลังของท้องทะเลและท้องฟ้าสีครามร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกคำสาบานอันศักดิ์สิทธิ์ โดยพื้นที่ดังกล่าวสามารถรองรับการจัดงานพิธีในช่วงเช้า และงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสในช่วงเย็นได้มากถึง 200 ท่าน

• Orchid Ballroom และ Head of State Chamber Grand Ballroom : เป็นห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ของโรงแรม โดยเปิดให้บริการจัดงานแต่งงานแบบครบทุกพิธีการ ภายในตบแต่งอย่างสวยงามหรูหรา ด้วยเพดานที่สูงโปร่ง พร้อมเวทีประกอบพิธีหมั้น พิธีรดน้ำสังข์ และโสตทัศนูปกรณ์ที่ครบครัน พร้อมมีพื้นที่เชื่อมต่อ outdoor ที่เรียกว่า Grand deck เป็นจุดเชื่อมต่อออกไปบริเวณระเบียง พร้อมให้รังสรรค์เป็นสถานที่ถ่ายรูปหรืออาฟเตอร์ปาร์ตี้สุดพิเศษ

อาหาร

สำหรับงานเลี้ยงฉลอง คู่บ่าวสาว สามารถเลือกจัดงานเลี้ยงได้ทั้งในรูปแบบปาร์ตี้ Cocktail , ดินเนอร์ western set และบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ ซึ่งทุกเมนูอาหารผ่านการคัดเลือกวัตถุดิบที่สดและสะอาดตามมาตรฐานโรงแรมระดับ 5 ดาวพร้อมปรุงด้วยเชพประจำโรงแรมฝีมือระดับประเทศ

สิ่งอำนวยความสะดวก

- อินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi)

- ที่จอดรถ

- เวที

- จอโทรทัศน์

- โปรเจคเตอร์

- เครื่องเสียง

- โต๊ะ reception , เก้าอี้พร้อมผ้าคลุม

- ห้องน้ำ

- สระว่ายน้ำกลางแจ้ง ฟิตเนสเซ็นเตอร์ สปา&ซาวน่า

ประเภทสถานที่: ชายหาด, ดาดฟ้า/ระเบียง, บาร์, บีชคลับ, ร้านอาหาร, สถานที่จัดงานแต่งงาน, สวน, โรงแรม / รีสอร์ท

ตำแหน่งที่ตั้ง: ริมทะเล

ประเภทงานเลี้ยง: บุฟเฟ่ต์อาหารไทย, บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ, ค็อกเทล, บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว

ชำระเงินล่วงหน้า: 30%

ที่จอดรถ: ที่จอดรถ 200 คัน

ความจุที่กลางแจ้ง: 100 คน

บริการที่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม: ช่างภาพ, ช่างกล้องถ่ายวิดีโอ, เค้ก, ดีเจ, ดนตรีสด, พิธีกร, การตกแต่ง

วิธีการชำระเงิน: เงินสด, โอนเงินผ่านธนาคาร, บัตรเครดิต/เดบิต

ห้องพัก: 500 ห้อง, ฿10,000 – 50,000 สำหรับ ห้องพักเตียงคู่ สแตนดาร์ด

คุณสมบัติพิเศษ: พื้นที่ต้อนรับ, ไวไฟ / อินเทอร์เน็ต, เวที, โปรเจคเตอร์, หน้าจอโทรทัศน์, ห้องน้ำ, โต๊ะและเก้าอี้, งานแต่ง LGBT

บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเองได้โดยมีค่านำเข้า
ห้องสำหรับคู่บ่าวสาว
มีห้องพักบริการ
อัลบั้ม1
แกลเลอรี่ภาพสถานที่จัดงาน
10
Royal Cliff Grand Hotel (รอยัล คลิฟ แกรนด์ โฮเต็ล)
353 ถนนพระตำหนัก พัทยา จ.ชลบุรี 20150, พัทยา, ชลบุรี
ดูแผนที่
ข้อมูลติดต่อ
ขอดูแพ็คเกจ