เมโทร นาเฉลียง

Photographer, Phetchabun

+66 82 880 1258

210 หมู่ 9 ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67220
+66828801258
https://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3-%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87-140753556486652/