ภูเก็ต

Centara Grand Beach Resort Phuket (โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท ภูเก็ต)

เหมาะสำหรับ
งานทั้งหมด
งานแต่งงาน
งานเลี้ยงปีใหม่
งานแต่งพิธีเช้า
พิธีฉลองมงคลสมรสตอนเย็น
พิธีแต่งงานแบบตะวันตก
งานหมั้น
งานเลี้ยงวันเกิด
งานพรอม
ปาร์ตี้สำหรับเด็ก
เพิ่มเติม 8
5 พื้นที่ในอาคาร, 1 พื้นที่นอกอาคาร และ 1 พื้นที่ในอาคาร + นอกอาคาร
ริมชายหาด
เหมาะสำหรับคุณ
งานหมั้น
ประเภท
พื้นที่นอกอาคาร
ความจุแบบยืน
300 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
300 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
40 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,090/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,090/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Phuket Grand Ballroom
เหมาะสำหรับคุณ
งานหมั้น
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
720 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
700 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
300 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,090/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,090/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Phuket Grand Ballroom I
เหมาะสำหรับคุณ
งานหมั้น
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
300 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
300 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
200 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,090/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,090/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Phuket Grand Ballroom II
เหมาะสำหรับคุณ
งานหมั้น
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
300 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
300 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
200 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,090/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,090/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Marco Polo
เหมาะสำหรับคุณ
งานหมั้น
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
50 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
50 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
30 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,090/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,090/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Vera Cruz
เหมาะสำหรับคุณ
งานหมั้น
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
50 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
50 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
30 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,090/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,090/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องอาหารและบาร์ COAST Beach Club & Bistro
เหมาะสำหรับคุณ
งานหมั้น
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร + นอกอาคาร
ความจุแบบยืน
120 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
100 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
80 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,090/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,090/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
8 พื้นที่ไม่เหมาะกับค่าตัวแปรนี้
ห้องประชุม Madalena
ไม่เหมาะสม 1 ตัวแปร
งานหมั้น
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
30 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
30 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
20 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,090/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,090/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Colombus
ไม่เหมาะสม 1 ตัวแปร
งานหมั้น
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
15 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
12 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
10 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,090/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,090/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Santiago
ไม่เหมาะสม 1 ตัวแปร
งานหมั้น
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
30 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
30 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
20 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,090/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,090/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องอาหารและบาร์ Mare
ไม่เหมาะสม 1 ตัวแปร
งานหมั้น
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
100 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
100 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
80 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,090/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,090/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องอาหารและบาร์ The Cove
ไม่เหมาะสม 1 ตัวแปร
งานหมั้น
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
100 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
100 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
40 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,090/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,090/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องอาหารและบาร์ Barefoot Bar
ไม่เหมาะสม 1 ตัวแปร
งานหมั้น
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร + นอกอาคาร
ความจุแบบยืน
60 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
60 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
25 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,090/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,090/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องอาหารและบาร์ Lobby Lounge
ไม่เหมาะสม 1 ตัวแปร
งานหมั้น
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
30 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
30 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
20 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,090/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,090/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ริมสระว่ายนำ้ & The Splash Bar
ไม่เหมาะสม 1 ตัวแปร
งานหมั้น
ประเภท
บริเวณริมสระน้ำ
ความจุแบบยืน
120 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
100 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
80 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,090/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,090/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
คำอธิบาย

โรงแรมเซ็นทารา แกนด์ บีช รีสอร์ท ภูเก็ต (Centara Grand Beach Resort Phuket)

เป็นโรงแรมชื่อดังที่มีทัศนียภาพสวยงาม โดยตั้งอยู่บนหาดทรายสีขาวของหาดกะรนที่เงียบสงบ และมีเนินเขาสีเขียวขจีเป็นฉากหลัง ตัวโรงแรมได้รับการออกแบบเป็นแนวสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสบ่งบอกเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเมืองภูเก็ต ห้องพักทุกห้องถูกตกแต่งอย่างมีสไตล์ โดยหันหน้าเข้าทะเลทุกห้อง ทำให้โรงแรมแห่งนี้นอกจากจะเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกแล้วยังเป็นสถานที่จัดงานแต่งงานที่สุดแสนโรแมนติกอีกด้วย ที่โรงแรมแห่งนี้มีพนักงานและผู้ประสานงานแต่ง (Wedding planner) ที่มีประสบการณ์สามารถจัดงานแต่งงานได้ทั้งแบบ Western Wedding บนชายหาดกะรนและแบบ Thai Wedding ที่มีพิธีสงฆ์และพิธีรดน้ำสังข์ในแบบฉบับประเพณีไทย ซึ่งในแพคเกจงานแต่งมีให้เลือกหลากหลายทั้งแบบแพคเกจงานแต่งบนหาดทรายแบบเล็กๆในราคาย่อมเยาว์ หรือแพคเกจ(Platinum)แบบครบวงจรที่รวมเกือบทุกอย่าง เช่น ประดับตกแต่งสถานที่ ช่างภาพสำหรับวันงาน ช่างแต่งหน้าและทำผมสำหรับเจ้าสาว เค้กสำหรับประกอบพิธี Cocktail Reception ฯลฯ นอกจากนี้ในคืนวันแต่งงานคู่บ่าวสาวจะได้เข้าพักในห้อง Deluxe Ocean Facing สุดหรูที่มีสปาและสระว่ายน้ำส่วนตัว พร้อมอาหารเช้าแบบ Mimosa ที่เสริฟ์ถึงเตียงในตอนเช้า อีกทั้งสามารถรับบริการสปาและนวดแผนไทยฟรีเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากคืนวันแต่งงาน

ดังนั้น หากท่านต้องการงานแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติก ด้วยแพคเกจงานแต่งที่ครบวงจร งบไม่บานปลายพร้อมทีมงานดูแลระดับมืออาชีพ ต้องไม่พลาดที่จะเลือกโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีช ภูเก็ตเป็นสถานที่จัดงานแต่งที่พิเศษที่สุดในชีวิตของคุณ

ห้องจัดเลี้ยง

โรงแรมเซ็นทารา แกนด์ บีช รีสอร์ท ภูเก็ต มีสถานที่สำหรับจัดงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส ทั้งแบบ Outdoor และ Indoor โดยสถานที่ Outdoor นั้นเป็นส่วนที่เรียกว่า Beachfront บริเวณด้านหน้าของโรงแรมบนชายหาดกะรนที่ขาวสะอาด มีฉากหลังเป็นท้องทะเลอันดามัน พร้อมทั้งรับลมชายทะเลอ่อนๆ เหมาะสำหรับเป็นงานเลี้ยงที่แสนผ่อนคลายสำหรับแขกผู้ร่วมงานทุกท่านโดยบริเวณดังกล่าวสามารถรองรับแขกได้ถึง 100 ท่านหรือหากคู่บ่าวสาวอยากจัดงานเลี้ยงฉลองแบบ Indoor ทางโรงแรมก็มีห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ Phuket Grand Ballroom ที่สามารถรองรับจำนวนแขกได้หลากหลายสูงสุดที่ 600 ท่าน อีกทั้งมีบริการเสริมให้ท่านได้เลือกสำหรับเอ็นเทอร์เทนแขกในงานเพิ่มเติม เช่น วงดนตรีสด การแสดงพลุไฟและการแสดงในรูปแบบ Traditional ต่างๆ

อาหาร

ในส่วนงานเลี้ยงฉลอง คู่บ่าวสาวสามารถเลือกอาหารได้ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบเมนูกลางวัน (Lunch) เช่น บุฟเฟต์อาหารไทยและอาหารนานาชาติ หรือเสริฟเป็นคอร์สในรูปแบบอาหาร Western และ Italian และเมนูกลางคืน (Dinner) ซึ่งมีให้เลือกมากมายกว่า 10 ประเภท ทั้งอาหารไทย, Western set menu, Seafood BBQ, Indian Buffet และอีกมากมาย ซึ่งเมนูอาหารทั้งหมดปรุงด้วยวัตถุดิบที่สดสะอาด จากฝีมือเชพคุณภาพตามมาตรฐานโรงแรงชั้นนำ

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • อินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi)
 • ที่จอดรถ
 • เวที
 • โปรเจคเตอร์
 • จอโทรทัศน์
 • เครื่องเสียง
 • โต๊ะ,เก้าอี้พร้อมผ้าคลุม
 • เครื่องปรับอากาศ
 • ห้องน้ำ
 • ห้องซาวน่า สปาและสระว่ายน้ำ
 • ห้องอาหาร บาร์
 • สนามเด็กเล่นสำหรับเด็กๆ

ประเภทสถานที่: ชายหาด, ดาดฟ้า/ระเบียง, ร้านอาหาร, สถานที่จัดงานแต่งงาน, โรงแรม / รีสอร์ท

ตำแหน่งที่ตั้ง: ริมทะเล

ประเภทงานเลี้ยง: บุฟเฟ่ต์อาหารไทย, บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ, ค็อกเทล, บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว

ชำระเงินล่วงหน้า: 30%

ที่จอดรถ: ที่จอดรถ 100 คัน

กฎการตกแต่ง: ช่างตกแต่งจากข้างนอกเท่านั้น

บริการที่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม: ช่างภาพ, ช่างกล้องถ่ายวิดีโอ, เค้ก, ดีเจ, พลุ, ดนตรีสด, พิธีกร, การตกแต่ง

วิธีการชำระเงิน: เงินสด, โอนเงินผ่านธนาคาร, บัตรเครดิต/เดบิต

ห้องพัก: 261 ห้อง, ฿5,000 – 12,000 สำหรับ ห้องพักเตียงคู่ สแตนดาร์ด

คุณสมบัติพิเศษ: พื้นที่ต้อนรับ, ไวไฟ / อินเทอร์เน็ต, เวที, โปรเจคเตอร์, หน้าจอโทรทัศน์, ห้องน้ำ, โต๊ะและเก้าอี้

อนุญาตให้ใช้พลุ/ประทัด
บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเองได้โดยมีค่านำเข้า
มีดีเจให้บริการจากสถานที่จัดงาน
ห้องสำหรับคู่บ่าวสาว
มีห้องพักบริการ
อัลบั้ม1
แกลเลอรี่ภาพสถานที่จัดงาน
11
Centara Grand Beach Resort Phuket (โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท ภูเก็ต)
683 ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100, ภูเก็ต
ดูแผนที่
ข้อมูลติดต่อ
ขอดูแพ็คเกจ
เพิ่มเข้าไปในรายการโปรด3