ภูเก็ต

InterContinental Phuket Resort (โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท) - สถานที่จัดงานแต่งงานในภูเก็ต

เหมาะสำหรับ
งานทั้งหมด
งานแต่งงาน
งานเลี้ยงปีใหม่
งานแต่งพิธีเช้า
พิธีฉลองมงคลสมรสตอนเย็น
พิธีแต่งงานแบบตะวันตก
งานหมั้น
งานเลี้ยงวันเกิด
งานพรอม
ปาร์ตี้สำหรับเด็ก
เพิ่มเติม 9
11 พื้นที่ในอาคาร, 1 พื้นที่นอกอาคาร, 1 พื้นที่ในอาคาร + นอกอาคาร และ 1 พื้นที่บริเวณสระน้ำ
ริมชายหาด
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่นอกอาคาร
ความจุแบบยืน
150 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
100 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
40 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,200/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,200/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Arlang Ballroom
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
300 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
300 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
180 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,200/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,200/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Pre Function Area
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
60 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
60 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
40 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,200/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,200/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม AVA Meeting Room
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
60 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
60 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
30 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,200/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,200/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม API Meeting Room
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
30 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
30 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
15 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,200/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,200/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม ARUN Meeting Room
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
12 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
12 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
10 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,200/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,200/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม VIP Meeting Room
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
10 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
10 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
6 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,200/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,200/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องอาหารและบาร์ PINE
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร + นอกอาคาร
ความจุแบบยืน
100 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
80 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
60 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,200/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,200/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
บาร์ DEVAS's LOUNGE
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
40 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
40 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
25 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,200/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,200/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องอาหารและบาร์ TENGOKU
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
20 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
20 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
15 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,200/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,200/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องอาหารและบาร์ JARAS
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
50 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
50 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
40 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,200/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,200/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องอาหารและบาร์ PINTO
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
60 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
60 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
50 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,200/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,200/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องของเล่น Kids Club
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
10 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
10 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
5 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿690/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿690/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ริมสระว่ายนำ้
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
บริเวณริมสระน้ำ
ความจุแบบยืน
120 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
100 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
60 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,200/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,200/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
คำอธิบาย

InterContinental Phuket Resort (โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท)

หากต้องเลือกไปเที่ยวที่ไหนสักแห่ง คำตอบของหลายๆ คน คงเป็นทะเลภูเก็ต เพราะอยู่ใกล้กรุงเทพฯ เดินทางสะดวก อีกทั้งร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวในภูเก็ตก็มีมากมายหลากหลาย ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์อีกด้วย นอกจากนี้แล้วยังไม่ต้องห่วงเรื่องที่พัก เพราะทั้งโฮสเทล ทั้งโรงแรม เรียกว่าเกลื่อนหาด ดังนั้น ไม่ว่าจะเที่ยว จะแต่งงาน จะจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ “ภูเก็ต” ก็เป็นคำตอบที่ดีและลงตัวมากๆ นั่นเอง

แต่ถึงแม้ว่าภูเก็ตจะเต็มไปด้วยโรงแรมและที่พักมากมาย เราย่อมต้องการที่พักที่ดีทีสุด ซึ่งวันนี้ โรงแรมที่จัดว่าหรูหรา 5 ดาว เป็นที่นิยม ตอบสนองทุกความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับโรงแรมในฝันของใครหลายคน นั่นก็คือ InterContinental Phuket Resort (โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท) นั่นเอง

โรงแรม 5 ดาวแห่งนี้ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 333, 333/3 หมู่ 3 หาดกมลา ตำบล กมลา อำเภอ กระทู้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งแน่นอนว่า “หาดกมลา” คือชายหาดที่น้ำทะเลใส หาดทรายขาวและละเอียดมากแห่งหนึ่งจนเป็นที่กล่าวขานถึงในภูเก็ต และข่าวดีคือ หน้าหาดกมลา ทอดตัวยาวตลอดแนวโรงแรม ซึ่งมีภูเขาสูงเป็นฉากหลัง ประดับด้วยความสวยงามจากฝีมือมนุษย์คือการสรรค์สร้าง ออกแบบและตกแต่งตัวอาคารที่ทันสมัย สระว่ายน้ำกลางแจ้งขนาดใหญ่ และพื้นที่สนามหญ้าอันร่มรื่นและเต็มไปด้วยไม้ยืนต้นเขตร้อนมากมายตลอดแนวชายหาด นอกจากนี้ ภายในตัวอาหาร ยังหรูหรา มีสไตล์ บริการห้องพักหลากหลายรูปแบบ ห้องอาหาร กว่า 3 ห้อง ห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง ที่สามารถใช้ในงานแต่งงาน งานเลี้ยงสังสรรค์ จัดประชุม จัดสัมมนา อีกมากมายด้วย

สถานที่จัดงานแต่งงานและห้องประชุม

สถานที่ที่เหมาะกับการจัดงานแต่งงาน มีมากมายหลายรูปแบบด้วยกัน ซึ่งแต่ละแห่งก็ให้บรรยากาศและความรู้สึกที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นบริเวณริมชายหาด หรือในห้องประชุม ดังนั้นไปดูกันดีกว่าว่า สถานที่บริเวณไหน ใน InterContinental Phuket Resort (โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท) ที่เหมาะกับการ ตามแบบที่เราต้องการ

• ริมชายหาด

พื้นที่ริมชายหาด รองรับผู้ใช้บริการตั้งแต่ 40-150 ท่าน เป็นโซนที่เหมาะกับการจัดงานแต่งงาน นิยมมากที่สุดคือ พิธีแลกคำสาบาน พิธีสวมแหวน งานปาร์ตี้ งานเลี้ยงวันเกิด ซึ่งการประดับตกแต่งสถานที่นั้น ผู้ใช้บริการสามารถเลือกรูปแบบได้ตามต้องการ

• ห้องประชุม Arlang Ballroom

สำหรับผู้ใช้บริการ 180 ถึง 300 ท่าน เป็นห้องที่รองรับทุกความต้องการในการใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการจัดงานแต่งงาน พิธีฉลองมงคลสมรส งานเลี้ยงองค์กร

• Pre Function Area

พื้นที่บริเวณห้องโถง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สามารถใช้งานได้ทุกรูปแบบ แบบ freestyle ผนังด้านข้างเป็นกระจกบานใหญ่ สามารถชมวิวโดยรอบ ดังนั้นแล้ว จงเป็นพื้นที่ที่สามารถประดับตกแต่งสถานที่ เพื่อรองรับ ขบวนแห่ขันหมาก งานปาร์ตี้ งานเลี้ยงวันเกิด สำหรับผู้ใช้บริการ 40-60 ท่าน

• ห้องประชุม AVA Meeting Room

ห้องประชุมขนาดเล็กสำหรับผู้ใช้บริการ 30 ถึง 60 ท่าน เหมาะกับการจัดประชุมผู้นำองค์กร workshop จะสัมมนาขนาดเล็ก และปรับรูปแบบห้อง สำหรับการจัดงานแต่งงานแบบไทย พิธีหมั้น พิธีสวมแหวน พิธีหลังน้ำพุทธมนต์

• ห้องประชุม API Meeting Room

สำหรับการจัดประชุม หรือจัดสัมมนา workshop กลุ่มย่อย ผู้เข้าร่วมมาก 15-30 ท่านเท่านั้น

• ห้องประชุม ARUN Meeting Room

สำหรับประชุมผู้บริหารโดยเฉพาะ จำนวน 10-12 ท่าน กับรูปแบบของห้องที่มีความหรูหรา คลาสสิค

• ห้องประชุม VIP Meeting Room

สำหรับจัดประชุมผู้บริหาร จำนวน 6-10 ท่าน

• ห้องอาหารและบาร์ PINE

พื้นที่กลางแจ้ง บริเวณสนามหญ้า ความร่มรื่นและบรรยากาศของท้องทะเล ที่เราได้สัมผัสบรรยากาศแบบไม่มีอะไรกั้น รองรับผู้ใช้บริการ 60 ถึง 100 ท่าน

• บาร์ DEVAS's LOUNGE

พื้นที่ในอาคาร ที่มีเพียงผนังกระจกกั้น ระหว่างผู้ใช้บริการและธรรมชาติภายนอก กับความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้บริการเพียง 25-40 ท่านเท่านั้น

• ห้องอาหารและบาร์ TENGOKU

ห้องอาหารที่เสิร์ฟอาหารญี่ปุ่นโดยเฉพาะ สำหรับแขก 15-20 ท่าน สามารถจัดงานเลี้ยงเกษียณได้

• ห้องอาหารและบาร์ JARAS

ห้องอาหารที่มีความเป็นส่วนตัว สำหรับแขก 40-50 ท่าน กับรสชาติอาหารหลากหลายเมนู

• ห้องอาหารและบาร์ PINTO

ห้องอาหารที่เหมาะสำหรับครอบครัว เพราะการออกแบบและตกแต่งมีเอกลักษณ์เป็นส่วนตัวและดูอบอุ่น รองรับผู้ใช้บริการ 50 ถึง 60 ท่าน

• ห้องของเล่น Kids club

สำหรับครอบครัวที่มีบุตรหลานตัวเล็ก เติมเต็มความสนุกให้เจ้าตัวน้อยด้วยรูปแบบของห้องของเล่น ที่เต็มไปด้วยกิจกรรมมากมาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

• ริมสระว่ายน้ำ

ริมสระว่ายน้ำขนาดใหญ่รองรับผู้ใช้บริการ 60 ถึง 120 ท่าน ทางด้านหน้าคือท้องทะเลกว้าง และวิวหาดทรายขาว สามารถจัดงานปาร์ตี้ริมสระน้ำ ได้แบบสบายๆ

ประเภทสถานที่: ชายหาด, บาร์, สถานที่จัดงานแต่งงาน, โรงแรม / รีสอร์ท

ตำแหน่งที่ตั้ง: ริมทะเล

ประเภทงานเลี้ยง: บุฟเฟ่ต์อาหารไทย, บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ, ค็อกเทล, บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว

ชำระเงินล่วงหน้า: 50%

ที่จอดรถ: ที่จอดรถ 100 คัน

ความจุที่กลางแจ้ง: 150 คน

บริการที่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม: ช่างภาพ, ช่างกล้องถ่ายวิดีโอ, เค้ก, ดีเจ, พลุ, ดนตรีสด, พิธีกร, การตกแต่ง

วิธีการชำระเงิน: เงินสด, โอนเงินผ่านธนาคาร, บัตรเครดิต/เดบิต

ห้องพัก: ฿6,202 – 10,700 สำหรับ ห้องพักเตียงคู่ สแตนดาร์ด

คุณสมบัติพิเศษ: เครื่องดนตรี, พื้นที่ต้อนรับ, ไวไฟ / อินเทอร์เน็ต, เวที, โปรเจคเตอร์, หน้าจอโทรทัศน์, ห้องน้ำ, โต๊ะและเก้าอี้, งานแต่ง LGBT

อนุญาตให้ใช้พลุ/ประทัด
บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเองได้โดยมีค่านำเข้า
ห้องสำหรับคู่บ่าวสาว
มีห้องพักบริการ
อัลบั้ม1
แกลเลอรี่ภาพสถานที่จัดงาน
9
InterContinental Phuket Resort (โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท)
333, 333/3 หมู่ 3 หาดกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150, ภูเก็ต
ดูแผนที่
ข้อมูลติดต่อ
ขอดูแพ็คเกจ
เพิ่มเข้าไปในรายการโปรด3