หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์

Hyatt Regency Hua Hin (โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน) - สถานที่จัดงานแต่งงานในหัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์

เหมาะสำหรับ
งานทั้งหมด
งานแต่งงาน
งานเลี้ยงปีใหม่
งานแต่งพิธีเช้า
พิธีฉลองมงคลสมรสตอนเย็น
พิธีแต่งงานแบบตะวันตก
งานหมั้น
งานเลี้ยงวันเกิด
งานพรอม
ปาร์ตี้สำหรับเด็ก
เพิ่มเติม 9
6 พื้นที่ในอาคาร, 3 พื้นที่นอกอาคาร, 3 พื้นที่ในอาคาร + นอกอาคาร และ 1 พื้นที่บริเวณสระน้ำ
On The Beach
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่นอกอาคาร
ความจุแบบยืน
60 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
60 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
50 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿650/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,250/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
The Lawn
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่นอกอาคาร
ความจุแบบยืน
300 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
250 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
100 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿650/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,250/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Tranquility Court At The Barai
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่นอกอาคาร
ความจุแบบยืน
120 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
100 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
80 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿650/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,250/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Talay Thai
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
150 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
120 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
100 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿650/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,250/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
McFarland House
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร + นอกอาคาร
ความจุแบบยืน
150 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
120 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
100 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,250/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿3,450/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Figs Restaurant
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
80 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
80 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
60 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿650/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,250/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
You & Mee
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร + นอกอาคาร
ความจุแบบยืน
60 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
60 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
40 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,250/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,250/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Grand Ballroom
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
400 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
400 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
350 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿650/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,250/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Regency Meeting Room I & II & III
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
40 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
40 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
20 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿650/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,250/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Drawing Room
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
25 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
20 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
15 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿650/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,250/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Boardroom
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
30 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
25 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
21 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿650/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,250/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Kids Club
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร + นอกอาคาร
ความจุแบบยืน
30 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
30 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
20 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿650/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿650/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Swimming Pool Area
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
บริเวณริมสระน้ำ
ความจุแบบยืน
150 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
120 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
100 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿650/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,250/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
คำอธิบาย

Hyatt Regency Hua Hin (โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน)

เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว ที่ตั้งตะหง่านอยู่บนโลเคชั่นสวยติดอันดับริมทะเลหัวหิน แนวการตกแต่งที่ผสมผสานความหรูหรา แต่ยังคงกลิ่นอายความคลาสสิคของตึกไว้อย่างดี ภายในแวดล้อมไปด้วยความร่มรื่นจากหมู่แมกไม้สีเขียว ต้นไม้ที่ได้รับการตกแต่งและดูแลอย่างดี สระน้ำแบบลากูนที่เชื่อมต่อกันตลอดทางเดินและห้องพัก ที่ช่วยเพิ่มความประทับใจแรกให้กับผู้มาเยือน และรับบริการที่เป็นเลิศจากพนักงานมืออาชีพของโรงแรม

จุดเด่นสำคัญคือ บริเวณโรงแรมที่ติดกับชายหาด คลื่นสวยงามและเงียบสงบ ให้บรรยากาศผ่อนคลายไม่มีที่สิ่นสุด ไม่ว่าจะเดินทางมาหัวหินเพื่อติดต่อธุรกิจ ก็สามารถเข้ามาเช็กอิน เพื่อพักผ่อนในโรงแรมที่มีพื้นที่สันทนาการครบครัน โดย Hyatt Regency Hua Hin (โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน) ยังมีสปา The Barai ที่ขึ้นชื่อในการพัฒนาสุขภาพโดยแท้จริง ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากการนวดแบบไทยดั้งเดิมควบคู่ไปกับการบำบัดแบบตะวันตกที่ทันสมัย

Hyatt Regency Hua Hin (โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน) ยังมีห้องพักอันหรูหรา สะดวกสบาย และโอ่อ่าบนพื้นที่อันกว้างใหญ่ของโรงแรมที่มีหลากหลายขนาดให้ท่านเลือก ทุกห้องล้วนได้รับการตกแต่งอย่างมีสไตล์ได้มาตรฐานของระดับโรงแรมชั้นนำ

นอกจากนั้นยังมอบบริการสุดประทับใจแก่คู่รักบ่าวสาวที่ต้องการงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส ไม่ว่าท่านกำลังมองหาสถานที่สำหรับจัดพิธีเลี้ยงรับรอง พิธีเช้าหรือทั้งหมดที่กล่าวมา Hyatt Regency Hua Hin (โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน) มีสถานที่จัดงานพร้อมที่จะทำให้งานแต่งงานของท่านเป็นวันที่จะต้องจดจำไปตลอดกาล

Hyatt Regency Hua Hin (โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน) มีทีมงานออกแบบพิธีการมืออาชีพ ที่จะช่วยรังสรรในทุกขั้นตอนของกระบวนการวางแผน ตั้งแต่การเลือกสถานที่จัดงานไปจนถึงการวางแผนรายละเอียด อาทิ ธีมการจัดดอกไม้ตกแต่งในงานและบริเวณพิธี จัดงานแต่งงานแบบครบวงจร ที่มีพร้อมทั้งผู้ดําเนินงาน เค้กแต่งงาน 5 ชั้น ดนตรีประกอบ และงานพิธีเช้าที่มีบริการการแห่ขบวนขันหมาก การจัดเตรียมซุ้มพิธีหมั้น พระ 9 องค์มาร่วมในพิธีสงฆ์ รวมถึงดนตรีไทยประกอบในระหว่างช่วงพิธี เป็นต้น และทางโรมแรมยังมีตัวเลือกอาหารและเครื่องดื่มที่สร้างสรรค์เพื่อให้เหมาะกับรสนิยมและงบประมาณของท่านเพื่อให้ทุกคนพอใจ

จึงมั่นใจได้จากประสบการณ์อันยาวนาน Hyatt Regency Hua Hin (โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน) จึงรู้ดีว่าท่านต้องการอะไร เพื่อทำให้ความฝันในงานมงคลสมรสของท่านเป็นจริง

ห้องจัดเลี้ยง

ให้งานแต่งงานของท่านเป็นโอกาสที่น่าจดจำสำหรับทุกคน นั่นเป็นเหตุผลที่ Hyatt Regency Hua Hin (โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน) มีห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่ช่วยให้ท่านและแขกของท่านเพลิดเพลินไปกับทุกช่วงเวลาที่เข้าพัก ซึ่งมีห้องจัดเลี้ยงขนาดเล็ก ขนาดกลาง เช่น

1. ห้องอาหารทะเลไทย : เป็นพื้นที่ขนาดกะทัดรัด และให้ความเป็นส่วนตัว โดดเด่นด้วยโทนสีครีมแบบประยุกต์ ผสมผสานสไตล์ไทยโบราณเหมาะสำหรับการจัดงานแต่งงานแบบไทย รดน้ำสังฆ์ โดยพื้นที่ดังกล่าวรองรับแขกได้ 30 ท่าน

2. ห้องจัดเลี้ยง ที่สำหรับจัดกิจกรรม ห้องประชุม หลากหลายขนาด ที่สามารถตกแต่งสถานที่ให้กลายเป็นงานแต่งงานในฝัน ไม่ว่าจะเป็น ห้อง Grand Ballroom ซึ่งเป็นห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่เหมาะสำหรับจัดงานแต่งงานพิธีไทยช่วงเช้า รองรับแขกได้ 270 ท่าน หรือจะเลือกจัดที่ Regency ที่มีพื้นที่ขนาดกะทัดรัดรองรับแขกได้ประมาณ 30 ท่าน

3. เดอะ เวฟ ลานสนามหญ้าริมหาดของโรงแรม สำหรับคู่บ่าวสาวที่ต้องการงานแต่งริมทะเล ในบรรยากาศสุดอบอุ่น ชายหาดกว้างขวาง และเป็นส่วนตัว จึงสามารถเนรมิตงานแต่งได้ตามต้องการ มองเห็นวิวทะเลชัดเจน เป็นสถานที่แต่งงานติดทะเลสวยๆ อีกแห่งที่ห้ามพลาด โดยพื้นที่ดังกล่าวรองรับแขกได้สูงสุด 30 ท่าน

ซึ่งทุกสถานที่ที่กล่าวมา มีแพ็คเกจการจัดงานแต่งงานแบบครบวงจร งานแต่งแบบไทย พิธีเช้า แพ็คเกจงานแต่งงาน สนนราคาอยู่ที่ประมาณ 118,000+ -128000 บาท ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คู่รักเลือกจองด้วยเช่นกัน

อาหาร

สำหรับอาหารคาวหวานนั้น ทางโรงแรมมีให้เลือกหลากหลายสไตล์ คัดสรรวัตถุดิบชั้นดี และฝีมือทำอาหารจากเชฟมือหนึ่งของโรงแรม ที่พร้อมจะเปลี่ยนมื้ออาหารของทุกๆ ท่าน ให้เป็นมื้อพิเศษสำหรับงานเลี้ยงฉลอง คู่บ่าวสาว

โดย Hyatt Regency Hua Hin (โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน) มีให้บริการจัดอาหารด้วยเมนู ในราคาเริ่มต้นที่ 550 - 650 บาท/ท่าน ซึ่งทางโรงแรมรับรองคุณภาพผ่านการปรุงจากเชฟด้วยมาตรฐานโรงแรมชั้นนำ

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • อินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi)
  • ที่จอดรถ
  • เวที
  • โปรเจคเตอร์ Presentation
  • เครื่องเสียง
  • โต๊ะ, เก้าอี้พร้อมผ้าคลุม
  • เครื่องปรับอากาศ
  • ห้องน้ำ
  • สปา / นวดแผนไทย

ประเภทสถานที่: ดาดฟ้า/ระเบียง, ร้านอาหาร, ศูนย์รวมห้องจัดเลี้ยง, สถานที่จัดงานแต่งงาน, สวน, โรงแรม / รีสอร์ท

ตำแหน่งที่ตั้ง: ริมทะเล

ประเภทงานเลี้ยง: บุฟเฟ่ต์อาหารไทย, โต๊ะจีน, บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ, ค็อกเทล, บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว

ชำระเงินล่วงหน้า: 50%

ที่จอดรถ: ที่จอดรถ 200 คัน

บริการที่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม: ช่างภาพ, ช่างกล้องถ่ายวิดีโอ, เค้ก, ดีเจ, พลุ, ดนตรีสด, พิธีกร, การตกแต่ง

วิธีการชำระเงิน: เงินสด, โอนเงินผ่านธนาคาร, บัตรเครดิต/เดบิต

ห้องพัก: 213 ห้อง, ฿5,800 – 70,400 สำหรับ ห้องพักเตียงคู่ สแตนดาร์ด

คุณสมบัติพิเศษ: เครื่องดนตรี, พื้นที่ต้อนรับ, ไวไฟ / อินเทอร์เน็ต, เวที, โปรเจคเตอร์, หน้าจอโทรทัศน์, ห้องน้ำ, โต๊ะและเก้าอี้, งานแต่ง LGBT

อนุญาตให้ใช้พลุ/ประทัด
บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเองได้โดยมีค่านำเข้า
ห้องสำหรับคู่บ่าวสาว
มีห้องพักบริการ
ข้อเสนอแพคเกจ3
ชื่อ
ความจุแบบนั่งสูงสุด
พื้นที่จัดงาน
รูปแบบการชำระเงิน
งานแต่งริมทะเล
10 – 30
คน
- เดอะ เวฟ / ลานสนามหญ้าริมหาด
ราคา
฿118,000
งานแต่งแบบไทย
10 – 30
คน
- ห้องอาหารทะเลไทย / ห้องจัดเลี้ยงของโรงแรม
ราคา
฿128,000
พรีเวดดิ้ง Day-Use / Stay
มากกว่า 2
คน
- เดอะ บาราย สปา, แทงคิวลิตี้ คอร์ท, สระว่ายน้ำ, ห้องอาหารแมคฟาร์แลนด์, เดอะ เวฟ
ราคา
฿8,888
อัลบั้ม1
แกลเลอรี่ภาพสถานที่จัดงาน
14
Hyatt Regency Hua Hin (โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน)
91 ถนนเขาตะเกียบ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์
ดูแผนที่
ข้อมูลติดต่อ
ขอดูแพ็คเกจ