หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์

Centara Grand Beach Resort & Villas Hua Hin (โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า หัวหิน)

เหมาะสำหรับ
งานทั้งหมด
งานแต่งงาน
งานเลี้ยงปีใหม่
งานแต่งพิธีเช้า
พิธีฉลองมงคลสมรสตอนเย็น
พิธีแต่งงานแบบตะวันตก
งานหมั้น
งานเลี้ยงวันเกิด
งานพรอม
ปาร์ตี้สำหรับเด็ก
เพิ่มเติม 9
9 พื้นที่ในอาคาร, 1 พื้นที่นอกอาคาร, 4 พื้นที่ในอาคาร + นอกอาคาร และ 1 พื้นที่บริเวณสระน้ำ
สนามหญ้า
เหมาะสำหรับคุณ
งานเลี้ยงวันเกิด
ประเภท
พื้นที่นอกอาคาร
ความจุแบบยืน
120 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
100 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
80 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องอาหารและบาร์ Railway
เหมาะสำหรับคุณ
งานเลี้ยงวันเกิด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร + นอกอาคาร
ความจุแบบยืน
120 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
100 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
80 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องอาหารและบาร์ COAST Beach Club & Bistro
เหมาะสำหรับคุณ
งานเลี้ยงวันเกิด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร + นอกอาคาร
ความจุแบบยืน
30 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
30 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
25 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องอาหารและบาร์ The Museum
เหมาะสำหรับคุณ
งานเลี้ยงวันเกิด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
60 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
60 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
40 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
บาร์ Elephant Bar
เหมาะสำหรับคุณ
งานเลี้ยงวันเกิด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
50 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
40 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
30 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องอาหารและบาร์ Hagi
เหมาะสำหรับคุณ
งานเลี้ยงวันเกิด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร + นอกอาคาร
ความจุแบบยืน
90 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
90 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
70 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องอาหารและบาร์ Suan Bua
เหมาะสำหรับคุณ
งานเลี้ยงวันเกิด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร + นอกอาคาร
ความจุแบบยืน
100 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
100 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
80 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องอาหารและบาร์ Rajpruek Private Lounge
เหมาะสำหรับคุณ
งานเลี้ยงวันเกิด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
60 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
60 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
50 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ริมสระว่ายนำ้
เหมาะสำหรับคุณ
งานเลี้ยงวันเกิด
ประเภท
บริเวณริมสระน้ำ
ความจุแบบยืน
100 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
100 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
80 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Colonial Hall I & II
เหมาะสำหรับคุณ
งานเลี้ยงวันเกิด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
200 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
200 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
150 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Colonial Hall I
เหมาะสำหรับคุณ
งานเลี้ยงวันเกิด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
120 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
120 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
100 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Colonial Hall II
เหมาะสำหรับคุณ
งานเลี้ยงวันเกิด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
90 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
90 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
70 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Hua Hin Hall I & II
เหมาะสำหรับคุณ
งานเลี้ยงวันเกิด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
80 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
80 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
50 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Hua Hin Hall I
เหมาะสำหรับคุณ
งานเลี้ยงวันเกิด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
40 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
40 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
30 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Hua Hin Hall II
เหมาะสำหรับคุณ
งานเลี้ยงวันเกิด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
40 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
40 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
30 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
1 พื้นที่ไม่เหมาะกับค่าตัวแปรนี้
ห้องประชุม Boardroom
ไม่เหมาะสม 1 ตัวแปร
งานเลี้ยงวันเกิด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
12 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
12 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
10 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
คำอธิบาย

Centara Grand Beach Resort & Villas Hua Hin (เซนทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า หัวหิน)

โรงแรมขนาดใหญ่ที่มาพร้อมกับรูปแบบการตกแต่งสไตล์เรียบหรูแต่ดูแพง เปิดให้แขกได้เข้าพักตั้งแต่ปี 1920 เป็นรีสอร์ทริมทะเลที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของภูมิภาคและมีการขยายกิจการและดูแลกันมาอยู่อย่างต่อเนื่องไม่มีหยุดพัก เมื่อท่านเดินเข้าไป สิ่งแรกที่จะทำให้ท่านได้เห็นก็คือ เค้าเตอร์เช็คอินสไตล์วินเทจ พร้อมกับพนักงานที่มีใบหน้ายิ้มแย้มเป็นกันเองคอยต้อนรับ ในขณะที่ส่วนของล็อบบี้สำหรับรอเช็คอินก็เน้นรูปแบบการตกแต่งสไตล์โมเดิร์นผสมกับสไตล์วินเทจเพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ที่มีมาอยู่อย่างยาวนานของเซนทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า หัวหิน เอาไว้ได้เป็นอย่างดี

สำหรับห้องพักของทางเซนทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า หัวหิน ก็เน้นสีเอิร์ทโทนให้ผู้เข้าพักรู้สึกอบอุ่นไปกับการพักผ่อนภายในโรงแรม อีกทั้งยังมีระเบียงสำหรับชมวิวซึ่งช่วยสร้างบรรยากาศอันแสนโรแมนติกและเป็นกันเองได้อีกทางหนึ่ง

นอกจากนี้คุณยังสามารถเดินเล่นภายในโรงแรมเพื่อชื่นชมบรรยากาศได้อย่างอิสระตามต้องการ หลังจากที่ดื่มด่ำกับการเดินเล่นภายในตัวโรงแรมและรับบรรยากาศจากมุมสูง ท่านก็สามารถเดินลงมาเดินเล่นริมชายหาด พร้อมกับเล่นน้ำทะเลสีใสไปได้ด้วยพร้อม ๆ กัน แต่ถ้าหากไม่อยากเล่นน้ำ เซนทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า หัวหินก็ได้จัดเตรียมที่นั่งพิเศษสำหรับลูกค้าที่นอกจากจะนั่งนิ่มแสนสบายแล้ว ยังเข้ากับบรรยากาศ ให้ความรู้สึกผ่อนคลายและเป็นกันเองมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิม

และด้วยอาณาบริเวณขนาดใหญ่ของเซนทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า หัวหินทำให้กลายเป็นพื้นที่สำหรับจัดงานสัมมนา งานเลี้ยงและงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ภายนตัวอาคารให้สามารถจัดพิธีวิวาห์หรูหราริมทะเลได้อีกด้วย

ห้องจัดเลี้ยง

ห้องจัดเลี้ยงของทางเซนทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า หัวหินจะมี 2 แบบด้วยกัน ดังต่อไปนี้

  • ลานสนามหญ้า ความจุสำหรับงานกลางแจ้งสามารถจุคนได้ถึง 500 คน โดยมีบรรยากาศริมทะเลช่วยให้อากาศถ่ายเทและเย็นสบายทำให้สามารถจัดงานได้ทั้งในช่วงกลางวันและช่วงกลางคืน
  • ห้องจัดเลี้ยง มีความจุที่นั่งมากถึง 160 คน รองรับการจัดงานตอนเย็นในราคา 1,350 บาทต่อคน ภายในห้องประชุมตกแต่งด้วย

ทางเซนทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า หัวหินยังมีบริการเสริมเพิ่มเติมเพื่อให้งานสามารถดำเนินต่อไปได้ ไม่ว่าจะเป็นบริการช่างภาพ ช่างกล้องถ่ายวิดีโอ เค้ก ดีเจ และดนตรีสด ทั้งนี้จำเป็นที่จะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเพื่อทำการจองบริการเพิ่มเติมในส่วนนี้

อาหาร

มีทั้งค็อกเทลคุณภาพดีเอาไว้ให้ทุกท่านได้จิบเพื่อดื่มด่ำกับบรรยากาศและบุฟเฟ่ต์บาร์บีคิวริมทะเลให้ทุกท่านได้สนุกสนานไปกับการทานอาหารที่รังสรรค์เมนูโดยเชฟประจำรีสอร์ทแห่งนี้

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • อินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi)
  • เวที
  • โปรเจคเตอร์
  • ห้องน้ำ
  • โต๊ะและเก้าอี้
  • ห้องสำหรับคู่บ่าวสาว
  • ที่จอดรถ
  • ห้องพัก

ประเภทสถานที่: ชายหาด, บาร์, ร้านอาหาร, สถานที่จัดงานแต่งงาน, สวน, โรงแรม / รีสอร์ท

ตำแหน่งที่ตั้ง: ริมทะเล

ประเภทงานเลี้ยง: บุฟเฟ่ต์อาหารไทย, บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ, ค็อกเทล, บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว

ชำระเงินล่วงหน้า: 50%

ที่จอดรถ: ที่จอดรถ 200 คัน

กฎการตกแต่ง: ช่างตกแต่งจากสถานที่เท่านั้น

บริการที่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม: ช่างภาพ, ช่างกล้องถ่ายวิดีโอ, เค้ก, ดีเจ, ดนตรีสด, พิธีกร, การตกแต่ง

วิธีการชำระเงิน: เงินสด, โอนเงินผ่านธนาคาร, บัตรเครดิต/เดบิต

ห้องพัก: 207 ห้อง, ฿2,800 – 5,000 สำหรับ ห้องพักเตียงคู่ สแตนดาร์ด

คุณสมบัติพิเศษ: พื้นที่ต้อนรับ, ไวไฟ / อินเทอร์เน็ต, เวที, โปรเจคเตอร์, หน้าจอโทรทัศน์, ห้องน้ำ, โต๊ะและเก้าอี้

บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเองได้โดยมีค่านำเข้า
มีดีเจให้บริการจากสถานที่จัดงาน
ห้องสำหรับคู่บ่าวสาว
มีห้องพักบริการ
อัลบั้ม1
แกลเลอรี่ภาพสถานที่จัดงาน
10
Centara Grand Beach Resort & Villas Hua Hin (โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า หัวหิน)
1 ถนนดำเนินเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคิรีขันธ์ 77110, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์
ดูแผนที่
ข้อมูลติดต่อ
ขอดูแพ็คเกจ