White @ Sea Resort (ไวท์ แอท ซี รีสอร์ท)

1 พื้นที่ในอาคาร 60 คน

1 พื้นที่นอกอาคาร 60 คน

77/33 หมู่ 1 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000, Rayong
+66 86 478 5737
+66 81 835 9583
+66 38 652 130
https://www.facebook.com/whiteatsea/
http://www.whiteatsea.com/
@centerwedding
สถานที่จัดงานแต่งงาน

White @ Sea Resort (ไวท์ แอท ซี รีสอร์ท) - สถานที่จัดงานแต่งงานในระยอง

คุณสมบัติพิเศษ

ตำแหน่งที่ตั้ง ริมทะเล
ไม่สามารถนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคุณเองมาได้

เหมาะสำหรับ

Meeting Room

ราคา ไม่รวมบริการจัดเลี้ยง, ค่าเช่าเท่านั้น เริ่มต้น ฿4,000
ความจุแบบนั่งสูงสุด 60 คน
ประเภท พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น 25 คน
รูปแบบการชำระเงิน เช่าสถานที่เท่านั้น (ไม่รวมอาหาร)
คุณสมบัติพิเศษ

ราคาเช่า 4000 บาท เวลา 18.00-22.00

Lawn

ราคา ไม่รวมบริการจัดเลี้ยง, ค่าเช่าเท่านั้น เริ่มต้น ฿4,000
ความจุแบบนั่งสูงสุด 60 คน
ประเภท พื้นที่นอกอาคาร
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น 25 คน
รูปแบบการชำระเงิน เช่าสถานที่เท่านั้น (ไม่รวมอาหาร)
คุณสมบัติพิเศษ

ราคาเช่า 4000 บาท เวลา 18.00-22.00