Banchang Palace Hotel (โรงแรมบ้านฉางพาเลซ)

งานเช้า ราคาเริ่มต้น ฿1,000

3 พื้นที่ในอาคาร 50, 100, 300 คน

1 พื้นที่ในอาคาร + นอกอาคาร 200 คน

293 หมู่ 3 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130, Rayong
+66 86 304 4127
+66 38 602 646
+66 38 882 678
https://www.facebook.com/BanchangPalaceHotel-506205089396772/
http://www.banchangpalacehotel.com/
@centerwedding
สถานที่จัดงานแต่งงาน

Banchang Palace Hotel (โรงแรมบ้านฉางพาเลซ) - สถานที่จัดงานแต่งงานในระยอง

ทับทิมทอง

ความจุแบบนั่งสูงสุด 300 คน
ประเภท พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน 0 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น 120 คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า ตั้งแต่ ฿1,000/คน

ห้องอาหาร

ความจุแบบนั่งสูงสุด 200 คน
ประเภท พื้นที่ในอาคาร + นอกอาคาร
ความจุแบบยืน 0 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น 80 คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า ตั้งแต่ ฿1,000/คน

เลิศไพลิน

ความจุแบบนั่งสูงสุด 100 คน
ประเภท พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน 0 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น 40 คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า ตั้งแต่ ฿1,000/คน

มรกต

ความจุแบบนั่งสูงสุด 50 คน
ประเภท พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน 0 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น 20 คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า ตั้งแต่ ฿1,000/คน