ระยอง

Golden City Rayong Hotel (โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง) - สถานที่จัดงานแต่งงานในระยอง

เหมาะสำหรับ
งานทั้งหมด
งานแต่งงาน
งานเลี้ยงปีใหม่
งานแต่งพิธีเช้า
พิธีฉลองมงคลสมรสตอนเย็น
พิธีแต่งงานแบบตะวันตก
งานหมั้น
งานเลี้ยงวันเกิด
งานพรอม
ปาร์ตี้สำหรับเด็ก
เพิ่มเติม 9
13 พื้นที่ในอาคาร และ 1 พื้นที่บริเวณสระน้ำ
ห้องอาหารและบาร์ Phaithong
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
80 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
80 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
60 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿450/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿450/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿3,600
รายละเอียดเพิ่มเติม
ริมสระว่ายนำ้
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
บริเวณริมสระน้ำ
ความจุแบบยืน
100 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
100 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
80 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿450/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿450/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿3,600
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุมสร้อยเพชร
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
1500 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
1000 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
800 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿450/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿450/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿3,600
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุมสร้อยเพชร I
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
800 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
800 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
500 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿450/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿450/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿3,600
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุมสร้อยเพชร II
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
120 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
100 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
80 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿450/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿450/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿3,600
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุมสร้อยเพชร III
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
100 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
100 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
70 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿450/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿450/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿3,600
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุมสร้อยทอง
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
500 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
500 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
300 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿450/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿450/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿3,600
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุมสร้อยทอง I
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
120 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
100 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
80 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿450/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿450/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿3,600
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุมสร้อยทอง II
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
60 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
60 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
30 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿450/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿450/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿3,600
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุมสร้อยทอง III
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
30 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
30 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
20 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿450/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿450/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿3,600
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุมแสงเพชร
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
150 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
120 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
100 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿450/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿450/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿3,600
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุมแสงเพชร I
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
45 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
45 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
40 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿450/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿450/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿3,600
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุมแสงเพชร II
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
30 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
30 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
20 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿450/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿450/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿3,600
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุมแสงเพชร III
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
30 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
30 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
20 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿450/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿450/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿3,600
รายละเอียดเพิ่มเติม
คำอธิบาย

โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง หรือ (Gloden City Rayong)

เป็นโรงแรมคุณภาพมาตรฐานระดับ 3 ดาว ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองจังหวัดระยอง โดดเด่นด้วยทำเลที่ตั้งใจกลางเมือง บนถนนสุขุมวิท เดินทางสะดวกสบาย เชื่อมต่อทุกเส้นทางได้ง่าย และยังใกล้ตลาดโต้รุ่งหาของกินสะดวกอีกด้วย และเมื่อก้าวเท้าเข้าสู่โรงแรมโรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง แห่งนี้ ท่านจะพบกับอาคารหลังกลายสูง 7 ชั้นออกแบบประดับตกแต่งอย่างสวยงาม ทันสมัย โดดเด่นด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้ และการเล่นแสง สี และไฟภายในให้บรรยากาศหรูหรา โอ่อ่า โดยโรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง มีห้องพักเปิดให้บริการห้องพักที่หลากหลายทั้งห้อง Superior, Premium, Deluxe, Suite และ Gloden House ที่เปิดเป็นเซอร์วิสอพาร์ทเม้นต์รายเดือนตั้งอยู่ด้านหลังโรงแรม โดยห้องพักทุกห้องมีขนาดกว้างขวาง ประดับตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้ พร้อมหน้าต่างสามารถชมวิวธรรมชาติได้ทุกห้อง นอกจากห้องพักสุดสบายเหล่านี้ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมให้บริการมากมาย ทั้งสระว่ายน้ำกลางแจ้ง ร้านอาหาร ฟิตเนสเซ็นเตอร์ และศูนย์บริการนวดไทยสปา ที่มีบริการนวดแบบครบวงจร

และนอกจากความสะดวกสบายที่คุณจะได้รับจากการบริการที่มากด้วยคุณภาพจาก โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง แล้ว ที่สถานที่แห่งนี้ยังเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับคู่รักชาวระยองในการจัดงานแต่งงานสุดพิเศษอีกด้วย เนื่องจากจุดเด่นของทำเลที่ตั้งสะดวกในการคมนาคม เข้าถึงง่าย อยู่ใจกลางเมือง ใกล้แหล่งท่องเที่ยว และรายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครัน ทั้งที่จอดรถกว้างขวาง ห้องจัดเลี้ยงหลากหลายขนาดที่มาพร้อมกับโสตทัศนูปกรณ์แบบครบครัน รองรับการจัดงานได้ในทุกรูปแบบทั้งงานพิธีเช้าอันประกอบไปด้วยพิธีสงฆ์ พิธีแห่ขันหมากและพิธีรดน้ำสังข์ พร้อมงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส ซึ่งทางโรงแรมมีแพ็คเกจการให้บริการแบบครบวงจร ครอบคลุมถึงการประดับตกแต่งสถานที่ เตรียมอุปกรณ์และอาหารสำหรับงานเลี้ยง พร้อมทีมงานดูแลระดับมืออาชีพ มากประสบการณ์ที่พร้อมดูแลงานแต่งงานของคุณให้สมบูรณ์แบบในทุกขั้นตอน

ห้องจัดเลี้ยง

โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง เป็นโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว ใจกลางเมืองระยองที่สามารถให้บริการจัดงานประชุม/สัมมนา และงานแต่งงานแบบครบวงจร โดยมีห้องประชุม-ห้องจัดเลี้ยงที่ สามารถรองรับงานสัมมนา งานเลี้ยงสังสรรค์ งานมงคลสมรส รองรับได้ตั้งแต่ 30 - 2,500 ท่าน พร้อมฟรี WiFi และอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งห้องจัดเลี้ยงทุกห้อง มีเพดานที่สูงโปร่งประดับด้วยดวงไฟอย่างหรูหรา มีเวทีสำหรับประกอบพิธีการและโสตทัศนูปกรณ์แบบครบครัน นอกจากนี้ภายนอกตัวห้องยังเป็นทางเดินยาวสามารถจัดแบ็คดรอปถ่ายรูป ซุ้มถ่ายภาพ โต๊ะลงทะเบียน และประดับตกแต่งเป็นซุ้มแกลลอรี่ได้อย่างสวยงามและลงตัว

1. Wedding Hall ห้องจัดเลี้ยงสำหรับงานที่แต่งงานที่สุดโรแมนติกและกว้างใหญ่ มีพื้นที่ให้คุณสามารถออกแบบตกแต่งสถานที่จัดงานแต่งงานได้อย่างหลากหลาย พร้อมทีมงานออแกไนซ์ที่เตรียมแพ็คเกจจัดงานแต่งงานไว้อย่างครบครัน พร้อมจะเนตรมิตงานแต่งงานของคุณแบบที่คุณต้องการ พื้นที่นี้สามารถรองรับแขกในการจัดเลี้ยงได้ประมาณ 800 ท่าน

2. Meeting Room 1 ห้องจัดเลี้ยงสำหรับจัดงานเช้า พิธีหมั้น พิธีสงฆ์ ในบรรยากาศที่แสนอบอุ่นและเป็นกันเองภายในครอบครัว พื้นที่นี้สามารถรองรับแขกในการจัดเลี้ยงได้ประมาณ 30 ท่าน หรือจัดเป็นห้องประชุม สัมมนาก็ได้เช่นกัน

3. Meeting Room 2 พื้นที่นี้สามารถรองรับแขกในการจัดเลี้ยงได้ประมาณ 20 ท่าน เหมาะสำหรับจัดงานประชุมสัมมนา

อาหาร

ในส่วนอาหารทางโรงแรมมีแพ็คเกจให้บริการสำหรับจัดงานเลี้ยงทั้งในรูปแบบโต๊ะจีน บุฟเฟ่ต์อาหารไทย อาหารนานาชาติและงานเลี้ยงแบบปาร์ตี้ค็อกเทล โดยมีเมนูให้เลือกเริ่มต้นที่ราคา 3,600 ต่อ 10 ที่นั่ง แตกต่างกันในแต่ละเมนูที่คู่บ่าวสาวเลือก โดยอาหารทุกเมนูผ่านการพิถีพิถันคัดเลือกวัตถุดิบท้องถิ่นที่สด สะอาด ผ่านการปรุงจากเชฟมากประสบการณ์

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • อินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi)
 • ที่จอดรถ
 • เวที
 • โปรเจคเตอร์
 • จอโทรทัศน์
 • เครื่องเสียง
 • โต๊ะ,เก้าอี้พร้อมผ้าคลุม
 • ห้องน้ำ
 • ห้องอาหาร คาเฟ่ บาร์
 • สระว่ายน้ำกลางแจ้ง
 • สวนหย่อม

ประเภทสถานที่: บาร์, ร้านอาหาร, สถานที่จัดงานแต่งงาน, โรงแรม / รีสอร์ท

ตำแหน่งที่ตั้ง: ในตัวเมือง

ประเภทงานเลี้ยง: บุฟเฟ่ต์อาหารไทย, โต๊ะจีน, บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ, ค็อกเทล, บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว

ชำระเงินล่วงหน้า: 50%

ที่จอดรถ: ที่จอดรถ 100 คัน

กฎการตกแต่ง: ช่างตกแต่งจากสถานที่เท่านั้น

บริการที่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม: ช่างภาพ, ช่างกล้องถ่ายวิดีโอ, เค้ก, ดีเจ, ดนตรีสด, พิธีกร, การตกแต่ง

วิธีการชำระเงิน: เงินสด, โอนเงินผ่านธนาคาร, บัตรเครดิต/เดบิต

ห้องพัก: 260 ห้อง, ฿1,200 – 7,900 สำหรับ ห้องพักเตียงคู่ สแตนดาร์ด

คุณสมบัติพิเศษ: พื้นที่ต้อนรับ, ไวไฟ / อินเทอร์เน็ต, เวที, โปรเจคเตอร์, หน้าจอโทรทัศน์, ห้องน้ำ, โต๊ะและเก้าอี้

ไม่อนุญาตให้ใช้พลุ/ประทัด
บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเองได้โดยมีค่านำเข้า
ไม่มีดีเจให้บริการจากสถานที่จัดงาน
ห้องสำหรับคู่บ่าวสาว
มีห้องพักบริการ
อัลบั้ม1
แกลเลอรี่ภาพสถานที่จัดงาน
8
Golden City Rayong Hotel (โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง)
530/1 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000, ระยอง
แสดงแผนที่
ข้อมูลติดต่อ