Tournesol Boutique Hotel (โรงแรมตูร์เนอร์ซอลบูติค)

ตอนเย็น ราคาเริ่มต้น ฿600

1 พื้นที่ในอาคาร 40 คน

1 พื้นที่บริเวณสระน้ำ 50 คน

479 ถ. กม5 ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120, Sa Kaeo
+66 37 230 000
+66 95 949 9579
+66 37 230 000
https://www.facebook.com/TournesolBoutiqiuehotel/
https://www.facebook.com/TournesolBoutiqiuehotel/
tournesolboutiquehotel@gmail.com
tournesolboutiquehotel@gmail.com
0946129007
0946129007
@centerwedding
สถานที่จัดงานแต่งงาน