Chokdee Place (โชคดี เพลส)

ตอนเย็น ราคาเริ่มต้น ฿350

2 พื้นที่ในอาคาร 30, 200 คน

1 พื้นที่บริเวณสระน้ำ 20 คน

64/11 ถ.สกลนคร - กาฬสินธุ์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง สกลนคร 47000, Sakon Nakhon
+66 42 972 098
+66 91 413 9685
+66 42 972 098
https://www.facebook.com/chokdeeplace/
https://www.facebook.com/chokdeeplace/
http://www.chokdeeplace.net/
http://www.chokdeeplace.net/
chokdeeplace@gmail.com
chokdeeplace@gmail.com
0914139685
0914139685
@ Centerwedding
@ Centerwedding
สถานที่จัดงานแต่งงาน
14 ภาพ.
ใหม่
  • ใหม่
  • นิยมมากที่สุด
  • ถูกกล่าวถึงมากที่สุด
ก่อน