หอวัฒนธรรมพื้นบ้าน ไทยวน สระบุรี

1 พื้นที่ในอาคาร 300 คน

ถนนสายสระบุรี-ปากบาง บ้านโตนด ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18160, Saraburi
+66 89 900 6248
+66 87 122 8087
+66 36 725 224
kittimadittaclue@gmail.com
http://www.museumthailand.com/museum-detail.php?m=296
https://cultural-center-396.business.site/
@centerwedding
สถานที่จัดงานแต่งงาน

หอวัฒนธรรมพื้นบ้าน ไทยวน สระบุรี - สถานที่จัดงานแต่งงานในสระบุรี

หอวัฒนธรรมพื้นบ้าน ไทยวนสระบุรี ได้ถูกสร้างขึ้นโดย อาจารย์ทรงชัย วรรณกุล ปราชญ์ท้องถิ่ิน ชาวไทยวน (ไทยวน รุ่นที่ 5) โดยการสนับสนุนจาก กลุ่มบริษัท สยามกลการ จำกัด ภายใต้โครงการ Think Earth และทุนทรัพย์ส่วนตัว โดยมีเจตนารมย์เพื่อ

1. ให้เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสืบสานมรดกทางด้านปัญญา และวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ไทยวนสระบุรี ฝึกอบรมเยาวชนให้เรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ศิลปะการแสดง เช่น การฟ้อนรำ ทำอาหาร ตัดกระดาษ การทำโคม ตุง งานใบตอง งานทอผ้า ย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ และ ใช้ชีวิตตามวิถีแท้จริงของชาวไทยวน มาแต่เก่าก่อนเพื่อดำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ “ไทยวนสระบุรี” ตามอย่างบรรพบุรุษ มีความพอดี และพอเพียง

2. เพื่อเก็บสะสมบ้านเรือนไทย เครื่องใช้โบราณ ผ้าโบราณ เรือพื้นบ้าน เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา สถาบันการศึกษาต่างๆ และบุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาเรียนรู้ นำไปเป็นหลักฐานอ้างอิง อันก่อ ให้เกิดองค์ความรู้ด้านต่างๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

3. ให้เข้าชมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสระบุรี

4. ให้เข้าพักเรียนรู้การใช้ชีวิตตามวิถีอย่างไทย สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติริมแม่น้ำป่าสัก และเรียนรู้ ถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม-ขนบธรรมเนียม ประเพณีชาวไทยวน รับประทานอาหารขันโตก โดยไม่ต้องเดินทางไกลไปถึงภาคเหนือ

5. เปิดเป็นสถานที่สำหรับจัดอบรม สัมมนา งานมงคลสมรส ถ่ายทำสารคดี ละคร ภาพยนตร์ ทั้งไทยและต่างประเทศ

ซึ่งทางหอวัฒนธรรมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสืบสาน ต่อยอดการรักษาวัฒนธรรมต่างๆ ของ ชาวไทยวนสระบุรี โดยมีหอวัฒนธรรมฯ แห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งเพื่อให้เราได้ตระหนัก ว่า..

“...รากเหง้าของตนเป็นใคร สำคัญอย่างไร

เพราะหากไม่มีบรรพบุรุษของเรา เราก็ไม่มีตัวตนเช่นกัน...”

อ่านเพิ่มเติม

คุณสมบัติพิเศษ

ตำแหน่งที่ตั้ง ริมแม่น้ำ, ในเมือง
ประเภทงานเลี้ยง โต๊ะจีน
ชำระเงินล่วงหน้า 50
วิธีการชำระเงิน เงินสด, บัตรเครดิต/เดบิต
คุณสมบัติพิเศษ เวที, ห้องน้ำ, โต๊ะและเก้าอี้
ที่จอดรถ 200 คัน
ไม่สามารถนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคุณเองมาได้
ไม่มีห้องพัก

เหมาะสำหรับ

- ค่าเช่าสถานที่ เริ่มต้น 5,000 บาท

- ค่าอาหารโต๊ะจีน เริ่มต้น 400 บาท ต่อท่าน

ทางศูนย์รับแขกอย่างน้อย 150 ท่าน

- ค่าเช่าสถานที่ เริ่มต้น 5,000 บาท

- ค่าอาหารโต๊ะจีน เริ่มต้น 400 บาท ต่อท่าน

ทางศูนย์รับแขกอย่างน้อย 150 ท่าน

- ค่าเช่าสถานที่ เริ่มต้น 5,000 บาท

- ค่าอาหารโต๊ะจีน เริ่มต้น 400 บาท ต่อท่าน

ทางศูนย์รับแขกอย่างน้อย 150 ท่าน

- ค่าเช่าสถานที่ เริ่มต้น 5,000 บาท

- ค่าอาหารโต๊ะจีน เริ่มต้น 400 บาท ต่อท่าน

ทางศูนย์รับแขกอย่างน้อย 150 ท่าน

- ค่าเช่าสถานที่ เริ่มต้น 5,000 บาท

- ค่าอาหารโต๊ะจีน เริ่มต้น 400 บาท ต่อท่าน

ทางศูนย์รับแขกอย่างน้อย 150 ท่าน

- ค่าเช่าสถานที่ เริ่มต้น 5,000 บาท

- ค่าอาหารโต๊ะจีน เริ่มต้น 400 บาท ต่อท่าน

ทางศูนย์รับแขกอย่างน้อย 150 ท่าน

- ค่าเช่าสถานที่ เริ่มต้น 5,000 บาท

- ค่าอาหารโต๊ะจีน เริ่มต้น 400 บาท ต่อท่าน

ทางศูนย์รับแขกอย่างน้อย 150 ท่าน

- ค่าเช่าสถานที่ เริ่มต้น 5,000 บาท

- ค่าอาหารโต๊ะจีน เริ่มต้น 400 บาท ต่อท่าน

ทางศูนย์รับแขกอย่างน้อย 150 ท่าน

- ค่าเช่าสถานที่ เริ่มต้น 5,000 บาท

- ค่าอาหารโต๊ะจีน เริ่มต้น 400 บาท ต่อท่าน

ทางศูนย์รับแขกอย่างน้อย 150 ท่าน

- ค่าเช่าสถานที่ เริ่มต้น 5,000 บาท

- ค่าอาหารโต๊ะจีน เริ่มต้น 400 บาท ต่อท่าน

ทางศูนย์รับแขกอย่างน้อย 150 ท่าน

- ค่าเช่าสถานที่ เริ่มต้น 5,000 บาท

- ค่าอาหารโต๊ะจีน เริ่มต้น 400 บาท ต่อท่าน

ทางศูนย์รับแขกอย่างน้อย 150 ท่าน

- ค่าเช่าสถานที่ เริ่มต้น 5,000 บาท

- ค่าอาหารโต๊ะจีน เริ่มต้น 400 บาท ต่อท่าน

ทางศูนย์รับแขกอย่างน้อย 150 ท่าน

ความจุแบบนั่งสูงสุด 300 คน
ประเภท พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน 300 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น 50 คน
รูปแบบการชำระเงิน เช่าห้องจัดเลี้ยง + การคิดราคาต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น ตั้งแต่ ฿400/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง) ฿4,000