สุรินทร์

Thong Tarin Hotel (โรงแรมทองธารินทร์)

เหมาะสำหรับ
งานทั้งหมด
งานแต่งงาน
งานเลี้ยงปีใหม่
งานแต่งพิธีเช้า
พิธีฉลองมงคลสมรสตอนเย็น
พิธีแต่งงานแบบตะวันตก
งานหมั้น
งานเลี้ยงวันเกิด
งานพรอม
ปาร์ตี้สำหรับเด็ก
เพิ่มเติม 9
12 พื้นที่ไม่เหมาะกับค่าตัวแปรนี้
ห้องประชุมรัตนบุรีแกรนด์ฮอลล์
ไม่เหมาะสม 3 ตัวแปร
งานทั้งหมด
ไม่เกิน 15 คน
15 – 19 คน
20 – 29 คน
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
2000 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
2000 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
800 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿350/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿350/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿4,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องรัตนสยาม
ไม่เหมาะสม 3 ตัวแปร
งานทั้งหมด
ไม่เกิน 15 คน
15 – 19 คน
20 – 29 คน
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
500 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
500 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
200 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿350/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿350/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿4,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องรัตนมงคล
ไม่เหมาะสม 3 ตัวแปร
งานทั้งหมด
ไม่เกิน 15 คน
15 – 19 คน
20 – 29 คน
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
350 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
300 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
120 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿350/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿350/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿4,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องรัตนสุวรรณ
ไม่เหมาะสม 3 ตัวแปร
งานทั้งหมด
ไม่เกิน 15 คน
15 – 19 คน
20 – 29 คน
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
160 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
160 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
65 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿350/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿350/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿4,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องรัตนอมรินทร์
ไม่เหมาะสม 3 ตัวแปร
งานทั้งหมด
ไม่เกิน 15 คน
15 – 19 คน
20 – 29 คน
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
160 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
160 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
65 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿350/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿350/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿4,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องราชพฤกษ์
ไม่เหมาะสม 3 ตัวแปร
งานทั้งหมด
ไม่เกิน 15 คน
15 – 19 คน
20 – 29 คน
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
250 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
250 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
100 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿350/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿350/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿4,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องพนมดงรัก
ไม่เหมาะสม 3 ตัวแปร
งานทั้งหมด
ไม่เกิน 15 คน
15 – 19 คน
20 – 29 คน
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
180 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
150 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
60 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿350/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿350/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿4,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องกันเกรา
ไม่เหมาะสม 3 ตัวแปร
งานทั้งหมด
ไม่เกิน 15 คน
15 – 19 คน
20 – 29 คน
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
50 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
50 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
20 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿350/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿350/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿4,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ริมสระว่ายนำ้
ไม่เหมาะสม 3 ตัวแปร
งานทั้งหมด
ไม่เกิน 15 คน
15 – 19 คน
20 – 29 คน
ประเภท
บริเวณริมสระน้ำ
ความจุแบบยืน
60 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
60 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
25 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿350/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿350/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿4,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องอาหารเบียร์ การ์เด้นท์
ไม่เหมาะสม 3 ตัวแปร
งานทั้งหมด
ไม่เกิน 15 คน
15 – 19 คน
20 – 29 คน
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร + นอกอาคาร
ความจุแบบยืน
150 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
120 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
50 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿350/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿350/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿4,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ร้านอาหารจีน เมเปิ้ล
ไม่เหมาะสม 3 ตัวแปร
งานทั้งหมด
ไม่เกิน 15 คน
15 – 19 คน
20 – 29 คน
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
100 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
100 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
40 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿350/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿350/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿4,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ร้านอาหารบิ๊กไบท์
ไม่เหมาะสม 3 ตัวแปร
งานทั้งหมด
ไม่เกิน 15 คน
15 – 19 คน
20 – 29 คน
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
30 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
30 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
10 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿350/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿350/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿4,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
คำอธิบาย

Thong Tarin Hotel (โรงแรมทองธารินทร์)

Thong Tarin Hotel (โรงแรมทองธารินทร์) ตั้งอยู่บนถนนศิริรัฐ ตำบลในเมืองอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งโรงแรมแห่งนี้นับว่าเป็นโรงแรมที่หรูหลาที่สุดในจังหวัดสุรินทร์ก็ว่าได้ ด้วยมาตรฐานคุณภาพการบริการระดับโรงแรม 5 ดาว พร้อมการบริการครบวงจร ทั้งห้องพักและห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดงานแต่งงาน และด้วยสถานที่ตั้งที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญใจกลางเมืองทำให้ที่นี่ได้รับความสนใจจากผู้ที่ต้องการใช้บริการห้องพักและผู้ที่เดินทางมาเพื่อประชุมสัมมนาหรือทำธุระในตัวจังหวัดสุรินทร์ไม่น้อย

โรงแรมแห่งนี้ให้บริการห้องพักมากกว่า 200 ห้อง ประกอบไปด้วย ห้องเอ็กซ์คลูซีฟ (Exclusive) ห้องวีไอพี (VIP) ห้องจูเนียร์สวีท (Junior Sweet) ห้องดีลักซ์ (Deluxe) พร้อมอำนวยความสะดวกครบครันและความโดดเด่นของโรงแรมแห่งนี้คือการมีห้องประชุมให้เลือกใช้บริการจำนวนมาก พร้อมบริการประดับตกแต่งสถานที่ ให้เหมาะสมกับรูปแบบของการใช้งาน พร้อมด้วยทีมงานคุณภาพที่คอยมอยการบริการเหนือระดับและสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการอยู่ตลอดเวลา โรงแรมแห่งนี้จึงมักจะถูกจองเต็มเสมอ โดยเฉพาะจุดที่น่าสนใจที่สุดก็คือห้องประชุม และห้องจัดเลี้ยง สำหรับจัดงานแต่งงานที่ถือได้ว่ามีเอกลักษณ์และมีความโดดเด่นที่สุดในจังหวัดนั่นเอง

สถานที่จัดงานแต่งงานและห้องประชุม

สถานที่จัดงานแต่งงานและห้องประชุมโรงแรมทองธารินทร์ มีหลากหลายรูปแบบและหลากหลายขนาดให้เลือกใช้บริการ ตามจำนวนแขกที่มาร่วมในงานและรูปแบบของงานก็สามารถจัดประดับตกแต่งสถานที่ ซึ่งเป็นบริการครบวงจรจากทางโรงแรม โดยในส่วนของการจัดงานแต่งงาน การประดับตกแต่งสถานที่ต่างๆ จะมาพร้อมกับแพ็คเกจงานแต่งงาน ซึ่งจัดอยู่ในราคาที่คุ้มมาก และมีหลากหลายแพ็คเกจให้เลือกอีกด้วย ไปดูกันเลยว่าห้องประชุมแต่ละห้องเป็นอย่างไร มีขนาดไหนให้เลือกใช้บริการบ้าง

• ห้องประชุมรัตนบุรีแกรนด์ฮอลล์

ห้องประชุมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโรงแรม รองรับผู้เข้าร่วมตั้งแต่ 800 ถึง 2,000 ท่าน ซึ่งในห้องนี้สามารถ จัดประชุม จัดสัมมนา ขนาดใหญ่ รวมถึงจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ และจัดงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส ซึ่งสามารถจัดได้หลากหลายรูปแบบทั้งโต๊ะจีนและค็อกเทล

• ห้องรัตนสยาม

ห้องประชุมขนาดรองรับผู้ใช้บริการ 200-500 ท่าน สำหรับห้องนี้ถือได้ว่าถูกใช้งานมากที่สุด เพราะมีขนาดที่กำลังดี ใช้ได้ทั้งการจัดประชุม จัดสัมมนา จัดงานเลี้ยงองค์กร งานเลี้ยงสังสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดงานแต่งงานแบบตะวันตก งานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส

• ห้องรัตนมงคล

ห้องประชุมขนาดรองรับผู้ใช้บริการ 120 ถึง 350 ท่าน เหมาะสำหรับ การจัดงานเลี้ยงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ งานเลี้ยงองค์กร จัดประชุม จัดสัมมนา เป็นต้น

• ห้องรัตนสุวรรณ

ห้องประชุมขนาดรองรับผู้ใช้บริการ 65 ถึง 160 ท่าน เป็นห้องที่เหมาะสำหรับการจัดงานแต่งงานแบบไทย โดยสามารถจัดขบวนแห่ขันหมาก พิธีสู่ขอ พิธีหมั้น พิธีหลั่งน้ำพุทธมนต์ พิธีสวมแหวน อีกทั้งยังสามารถจัดประชุม จัด workshop ได้เป็นอย่างดี

• ห้องรัตนอมรินทร์

สำหรับห้องนี้เป็นห้องขนาดรองรับผู้ใช้บริการ 65 ถึง 160 ท่าน เหมาะกับการจัดประชุม workshop จัดสัมมนา และสามารถประดับตกแต่งสถานที่ สำหรับการจัดงานทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขนาดพื้นที่ของห้องจะเหมาะมากสำหรับการจัดพิธีหมั้น พิธีสวมแหวน พิธีหลั่งน้ำพุทธมนต์ เป็นต้น

• ห้องราชพฤกษ์

ห้องประชุมขนาดรองรับผู้ใช้บริการ 100-250 ท่าน เหมาะกับการจัดงานทุกรูปแบบ สามารถใช้เป็นห้องจัดเลี้ยง สำหรับจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ งานเลี้ยงองค์กร รวมไปถึงการจัดงานแต่งงาน งานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส เป็นต้น

• ห้องพนมดงรัก

ห้องประชุมขนาดรองรับผู้ใช้บริการ 60-180 ท่าน เหมาะสำหรับการจัดงานแต่งงานแบบไทย การจัดพิธีหมั้น พิธีหลั่งน้ำพุทธมนต์ พิธีสวมแหวน รวมไปถึงการจัดประชุม workshop จัดสัมมนา จัดงานเลี้ยงองค์กร งานเลี้ยงสังสรรค์

• ห้องกันเกรา

ห้องประชุมขนาดเล็กรองรับผู้ใช้บริการ 20-50 ท่าน เป็นห้องที่เหมาะสำหรับการจัด workshop จัดสัมมนา

• ริมสระว่ายน้ำ

บริเวณริมสระว่ายน้ำเป็นพื้นที่ค่อนข้างเป็นส่วนตัวรองรับผู้ใช้บริการ 25 ถึง 60 ท่าน สามารถจัดปาร์ตี้ริมสระน้ำ จัดงานเลี้ยงวันเกิด และงานสนุกๆ จะเป็นรูปแบบที่เหมาะมาก

• ห้องอาหารเบียร์การ์เด้น

ส่วนของห้องอาหารเป็นพื้นที่ ที่จัดวางรูปแบบแบบสบายๆ สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ 50 ถึง 150 ท่าน โดยในส่วนนี้เราสามารถจัดงานเลี้ยงวันเกิด จัดปาร์ตี้เล็กๆ

• ห้องอาหารจีนเมเปิ้ล

ห้องอาหารสไตล์จีน เสริฟอาหารจีน รองรับผู้ใช้บริการ 40-100 ท่าน

• ห้องอาหารบิ๊กไบค์

ห้องอาหารที่รองรับผู้ใช้บริการ 10-30 ท่าน บริการอาหารสำหรับแขกผู้เข้าใช้บริการที่โรงแรม

ประเภทสถานที่: ร้านอาหาร, ศูนย์รวมห้องจัดเลี้ยง, สถานที่จัดงานแต่งงาน, โรงแรม / รีสอร์ท

ตำแหน่งที่ตั้ง: ในตัวเมือง

ประเภทงานเลี้ยง: บุฟเฟ่ต์อาหารไทย, โต๊ะจีน

ชำระเงินล่วงหน้า: 50%

ที่จอดรถ: ที่จอดรถ 100 คัน

ความจุที่กลางแจ้ง: 60 คน

กฎการตกแต่ง: ช่างตกแต่งจากสถานที่เท่านั้น

บริการที่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม: ช่างภาพ, ช่างกล้องถ่ายวิดีโอ, เค้ก, ดีเจ, ดนตรีสด, พิธีกร, การตกแต่ง

วิธีการชำระเงิน: เงินสด, โอนเงินผ่านธนาคาร, บัตรเครดิต/เดบิต

ห้องพัก: 217 ห้อง, ฿1,500 – 6,500 สำหรับ ห้องพักเตียงคู่ สแตนดาร์ด

คุณสมบัติพิเศษ: เครื่องดนตรี, พื้นที่ต้อนรับ, ไวไฟ / อินเทอร์เน็ต, เวที, โปรเจคเตอร์, หน้าจอโทรทัศน์, ห้องน้ำ, โต๊ะและเก้าอี้

บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเองได้โดยมีค่านำเข้า
ไม่มีดีเจให้บริการจากสถานที่จัดงาน
ห้องสำหรับคู่บ่าวสาว
มีห้องพักบริการ
อัลบั้ม1
แกลเลอรี่ภาพสถานที่จัดงาน
7
Thong Tarin Hotel (โรงแรมทองธารินทร์)
60 ถนนศิริรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000, สุรินทร์
ดูแผนที่
ข้อมูลติดต่อ
ขอดูแพ็คเกจ