กรุงเทพมหานคร

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์และบริการ Centerwedding.com

การแนะนำ:
ยินดีต้อนรับสู่ Centerwedding.com ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นข้อตกลงระหว่างผู้ใช้งาน ("ผู้ใช้", "สถานที่", "ลูกค้า") และบริษัท FMF จำกัด ในฐานะผู้ให้บริการเว็บไซต์ Centerwedding.com ผู้ใช้งานตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ ซึ่ง ควบคุมการเข้าถึงและการใช้บริการของเรา

1. สรุปข้อกำหนดทั่วไป:
- การเข้าถึงเว็บไซต์นี้แสดงถึงความเข้าใจและการยอมรับ 'ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน' ผู้ใช้ที่ไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข จะไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ เว็บไซต์ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการใช้งานต่อหลังจากการเปลี่ยนแปลงหมายถึงการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน
- Centerwedding เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เชื่อมโยงลูกค้ากับสถานที่จัดงานและเป็นผู้ให้บริการ ช่วยอำนวยความสะดวกในการสอบถามข้อมูลและราคาเช่าสถานที่ แต่ไม่ใช่คู่สัญญาในสัญญาเช่าจริงระหว่างสถานที่และลูกค้า และไม่มีภาระผูกพันในสัญญาดังกล่าว
- ผู้ใช้จะไม่ถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการใช้งานบนเว็บไซต์ Centerwedding
- เนื้อหาของเว็บไซต์เป็นข้อมูล และ Centerwedding ไม่รับประกันสัญญาเช่าหรือการสอบถามข้อมูลสถานที่ของลูกค้า
- ความคิดเห็นบนเว็บไซต์เป็นเพียงมุมมองของผู้โพสต์ส่วนบุคคล และไม่ได้เป็นตัวแทนความคิดเห็นของเว็บไซต์

2. ความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูล:
- ข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัท FMF จำกัด เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการให้บริการและการพัฒนา เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ให้สอดคล้องกับกฎหมายความเป็นส่วนตัว
- โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีที่ Centerwedding รวบรวมและใช้ข้อมูลอันเกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้และ/หรือการใช้บริการของผู้ใช้

3. เนื้อหาและทรัพย์สินทางปัญญา:
- ความเป็นเจ้าของและสิทธิ์: เนื้อหาทั้งหมด รวมถึงข้อความ กราฟิก รูปภาพ และซอฟต์แวร์ เป็นของพันธมิตร FMF Co., Ltd หรือผู้ให้บริการเนื้อหา เนื้อหานี้ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
- เนื้อหาผู้ใช้: ผู้ใช้สามารถโพสต์เนื้อหา (บทวิจารณ์ รูปภาพ ข้อความ) โดยการโพสต์ ผู้ใช้ให้สิทธิ์แก่ FMF Co., Ltd แต่เพียงผู้เดียว ถาวรและเพิกถอนไม่ได้ ไม่มีค่าใช้จ่ายและค่าลิขสิทธิ์ โดยสามารถใช้งานได้ทั่วโลก ในการรวบรวม จัดเก็บ ทำซ้ำ ดัดแปลง สร้างผลงานลอกเลียนแบบ โอนสิทธิ์ อนุญาต และแจกจ่าย เนื้อหาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ทั้งหมดหรือบางส่วนเชื่อมโยงกับบริการต่างๆ ของ Centerwedding โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบ วิธีการ หรือเทคโนโลยี ไม่ว่าจะมีอยู่หรือพัฒนาในอนาคต
- เนื้อหาต้องห้าม: ผู้ใช้จะต้องไม่โพสต์เนื้อหาใดๆ ที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หมิ่นประมาท ลามกอนาจาร ผิดกฎหมาย หรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่น
- เจ้าของหรือตัวแทน ที่เชื่อว่าสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของตนถูกละเมิดใน Centerwedding สามารถรายงานเพื่อตรวจสอบได้ Centerwedding อาจลบเนื้อหาที่เป็นปัญหาแต่ไม่รับประกันผลลัพธ์และไม่รับผิดชอบต่อการลบดังกล่าว ข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างผู้อ้างสิทธิ์และผู้ใช้

4. การปฏิบัติและภาระผูกพันของผู้ใช้:
- การใช้งานที่ถูกต้องตามกฎหมาย: ผู้ใช้ตกลงที่จะใช้ Centerwedding.com เพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับข้อกำหนดเหล่านี้เท่านั้น
- กิจกรรมต้องห้าม: รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การคุกคาม การแพร่กระจายมัลแวร์ ฟิชชิ่ง หรือการใช้บอท
- การรายงานการประพฤติมิชอบ: ผู้ใช้ควรรายงานการใช้เว็บไซต์ในทางที่ผิดหรือการละเมิดข้อกำหนดไปยัง FMF Co., Ltd.

5. บัญชีผู้ใช้:
- การลงทะเบียนและการใช้งานบัญชี: ผู้ใช้จะต้องลงทะเบียนด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน บัญชีช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลสถานที่และบริการแบบครบวงจรอื่นๆ Centerwedding จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือแนวทางปฏิบัติของบุคคลหรือบริการภายนอก
- การรักษาความลับของรหัสผ่านและความรับผิดชอบ: ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษารหัสผ่านของตนไว้เป็นความลับและสำหรับกิจกรรมทั้งหมดภายใต้บัญชีของตน แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ดำเนินการเป็นการส่วนตัวก็ตาม Centerwedding จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียอันเนื่องมาจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการลืมรหัสผ่าน
- การแจ้งเตือนและอีเมลส่งเสริมการขาย: ผู้ใช้ควรแจ้ง Centerwedding ทันทีเกี่ยวกับการใช้บัญชีที่ไม่ได้รับอนุญาต และรักษาข้อมูลบัญชีของตนให้เป็นปัจจุบัน ผู้ใช้ยังยินยอมที่จะรับอีเมลส่งเสริมการขายพร้อมตัวเลือกในการยกเลิก
- การยกเลิกบัญชี: Centerwedding อาจยกเลิกบัญชีด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น การไม่มีการใช้งาน การละเมิดนโยบาย กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การมีหลายบัญชี หรือมีพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อผู้อื่น สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอาจถูกรายงานไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
Centerwedding จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกบัญชี และผู้ใช้สละสิทธิ์ในการเรียกร้องใด ๆ ต่อการกระทำดังกล่าว

6. รายชื่อสถานที่
- ข้อกำหนดในการลงรายการสถานที่: เจ้าของสถานที่จะต้องลงรายการสถานที่หรือบริการของตนอย่างถูกต้อง เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นปัจจุบัน และไม่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดหรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่น
- ความเป็นเจ้าของและการอนุญาต: เจ้าของต้องแน่ใจว่าตนเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์ตามกฎหมายในข้อมูลสถานที่และรูปภาพทั้งหมดที่ใช้ในรายการ
- ข้อมูลสาธารณะ: ข้อมูลที่ระบุไว้เป็นแบบสาธารณะ และ Centerwedding ไม่มีข้อผูกพันตามนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับเนื้อหานี้ หรือรับผิดชอบต่อความสูญเสียของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง
- สิทธิ์ในการแสดงข้อมูล: Centerwedding ขอสงวนสิทธิ์ในการแสดงเฉพาะสถานที่ที่มีข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเท่านั้น
- ข้อตกลงระหว่างเจ้าของ-ลูกค้า: ข้อตกลงระหว่างเจ้าของสถานที่และลูกค้าถือเป็นความรับผิดชอบของทั้งสองฝ่าย Centerwedding ไม่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบ


7. บทวิจารณ์และข้อเสนอแนะ:
- บทวิจารณ์ที่ตรงไปตรงมา: ขอแนะนำให้ผู้ใช้แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา ให้เกียรติ และสร้างสรรค์
- การกลั่นกรองบทวิจารณ์: บริษัท เอฟเอ็มเอฟ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการกลั่นกรอง แก้ไข หรือลบบทวิจารณ์ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท หรือพบว่าเป็นการฉ้อโกง

8. การระงับข้อพิพาท:
- การแก้ไขโดยตรง: บริษัท เอฟเอ็มเอฟ จำกัด สนับสนุนให้ผู้ใช้แก้ไขข้อพิพาทกันเอง
- การไกล่เกลี่ยและอนุญาโตตุลาการ: ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาโดยตรงได้ บริษัท เอฟเอ็มเอฟ จำกัด อาจเสนอการไกล่เกลี่ย การอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันอาจใช้เป็นทางเลือกสุดท้าย

9. การยกเลิกและการระงับ:
- การยกเลิกบัญชี: บริษัท เอฟเอ็มเอฟ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือระงับบัญชีเนื่องจากการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้
- การยกเลิกที่เริ่มต้นโดยผู้ใช้: ผู้ใช้สามารถยกเลิกบัญชีของตนได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังบริษัท เอฟเอ็มเอฟ จำกัด

10. ข้อจำกัดความรับผิดและการชดใช้ค่าเสียหาย:
- บริษัท เอฟเอ็มเอฟ จำกัด ซึ่งดำเนินการในฐานะ Centerwedding จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางอ้อมหรือเป็นผลสืบเนื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน Centerwedding.com ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสูญเสียการใช้งาน กำไร รายได้ ข้อมูล ค่าความนิยม หรือการประหยัดที่คาดหวัง
- ผู้ใช้ตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัท เอฟเอ็มเอฟ จำกัด จากการเรียกร้อง ความเสียหาย ความสูญเสีย ความรับผิด และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์
- ในกรณีที่ไม่พึงพอใจกับบริการ การเยียวยาเพียงอย่างเดียวของผู้ใช้คือการยกเลิกบัญชีและหยุดใช้บริการ ความรับผิดของ Centerwedding จะถูกจำกัดโดยไม่คำนึงถึงลักษณะของการเรียกร้อง ไม่ว่าจะเป็นในสัญญา การรับประกัน การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ หรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่นใด แม้ว่าจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวก็ตาม
- ผู้ใช้ตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย ปกป้อง และดำเนินการให้ Centerwedding ผู้ถือหุ้น บริษัทย่อย บริษัทในเครือ กรรมการ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน ผู้ร่วมแบรนด์ หุ้นส่วน และพนักงาน (เรียกรวมกันว่า “ฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหาย”) จากและต่อการกระทำใดๆ และทั้งหมด การเรียกร้อง การดำเนินการ การดำเนินคดี และการฟ้องร้อง ตลอดจนความรับผิด ความเสียหาย การระงับข้อพิพาท บทลงโทษ ค่าปรับ ต้นทุน และค่าใช้จ่าย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการระงับข้อพิพาทและค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย) ที่เกิดขึ้นโดยฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากหรือ เกี่ยวข้องกับ: (ก) การละเมิดหรือฝ่าฝืนข้อกำหนดใด ๆ ในข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายหรือแนวปฏิบัติใดๆ ที่อ้างถึงในที่นี้ (ข) การใช้บริการที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมายหรือ (ค) การละเมิดกฎหมายหรือสิทธิใด ๆ ของ บุคคลที่สามใดๆ

11. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล:
- กฎหมายที่ใช้บังคับ: ข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย
- เขตอำนาจศาล: ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของราชอาณาจักรไทย

12. ข้อกำหนดเพิ่มเติม:
- การแยกส่วนได้: หากพบว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ส่วนที่เหลือจะยังคงมีผลใช้บังคับและบังคับใช้ได้ต่อไป
- การสละสิทธิ์: ความล้มเหลวโดยบริษัท เอฟเอ็มเอฟ จำกัด  ในการบังคับใช้สิทธิ์หรือข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ของสิทธิ์หรือข้อกำหนดดังกล่าว

13. การแก้ไขข้อกำหนด:
- การปรับปรุงข้อกำหนด: บริษัท เอฟเอ็มเอฟ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลา
- ความรับผิดชอบของผู้ใช้: เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ในการตรวจสอบข้อกำหนดเหล่านี้เป็นประจำเพื่อรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
ข้อมูลติดต่อ:
หากมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดติดต่อเราที่ [email protected]

ฉันได้อ่านข้อตกลงนี้แล้วและตกลงที่จะยอมรับข้อกำหนดทั้งหมดข้างต้นและการแก้ไขข้อกำหนดใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตโดยคลิกที่ปุ่ม 'สมัครลงทะเบียน' หรือ 'ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Facebook' และปุ่ม 'ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google' ฉันเข้าใจว่าฉันกำลังสร้างลายเซ็นดิจิทัล ซึ่งฉันตั้งใจให้มีผลผูกพันเหมือนกับว่าฉันได้ลงนามด้วยตนเอง

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2024