สถานที่จัดงานแต่งงานในเมืองยะลา: ห้องจัดเลี้ยง

0

15-21 ถนนศรีบำรุง ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000, Yala

109 ถนนรัฐคำนึง ตำบลสะแตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000, Yala

ถนนจงรักษ์ 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง ยะลา 95000, Yala

ความจุแบบนั่งสูงสุด1500 คน

คุณสมบัติพิเศษ: ไวไฟ / อินเทอร์เน็ต, เวที, โปรเจคเตอร์, ห้องน้ำ

แสดงอีก -17