เช่าร้านอาหารหรือเช่าคาเฟ่ เมืองยะลา สำหรับงานพรอมของคุณ

0

ถนนจงรักษ์ 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง ยะลา 95000, Yala

ความจุแบบนั่งสูงสุด1500 คน

แสดงอีก -19