เช่าห้องประชุมและห้องสัมมนาในเมืองยะลา

0

ถนนจงรักษ์ 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง ยะลา 95000, Yala

ความจุแบบนั่งสูงสุด1500 คน

แสดงอีก -19