สถานที่จัดงานแต่งงานพิธีเช้าในยะลา

0

82-84 ถ.เฉลิมชัย ต.สะแตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000, Yala

พื้นที่ในอาคาร สำหรับ 500 คน

ความจุแบบนั่งสูงสุด500 คน

พื้นที่ในอาคาร สำหรับ 100 คน

ความจุแบบนั่งสูงสุด100 คน

พื้นที่ในอาคาร สำหรับ 50 คน

ความจุแบบนั่งสูงสุด50 คน

อำเภอเบตง ยะลา 95110, Yala

ความจุแบบนั่งสูงสุด100 คน

ถนนจงรักษ์ 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง ยะลา 95000, Yala

ความจุแบบนั่งสูงสุด1500 คน

แสดงอีก -17