งานเลี้ยงแต่งงานตอนเย็นในยะลา

0

อำเภอเบตง ยะลา 95110, Yala

ความจุแบบนั่งสูงสุด100 คน

82-84 ถ.เฉลิมชัย ต.สะแตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000, Yala

พื้นที่ในอาคาร สำหรับ 500 คน

ความจุแบบนั่งสูงสุด500 คน

พื้นที่ในอาคาร สำหรับ 100 คน

ความจุแบบนั่งสูงสุด100 คน

พื้นที่ในอาคาร สำหรับ 50 คน

ความจุแบบนั่งสูงสุด50 คน

ถนนจงรักษ์ 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง ยะลา 95000, Yala

ความจุแบบนั่งสูงสุด1500 คน

แสดงอีก -17